รมว.พน. ร่วมเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ Be My Partner, Co-Create the Future ของ กฟผ. ภายในงาน Future Energy Asia 2018


   

 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) ร่วมเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ Be My Partner, Co-Create the Future” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งร่วมจัดแสดงภายในงาน Future Energy Asia 2018 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. และผู้บริหารบริษัท DMG Events ในฐานะผู้จัดงานร่วมพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับภายในนิทรรศการของ กฟผ. ได้จัดแสดงข้อมูลการก้าวสู่ธุรกิจการจัดหาและนำเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาและนำมาใช้เสริมความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก