ธอส. จ่อออกบอนด์ออมทรัพย์ 5 หมื่นล.


เพิ่มเพื่อน    

"ธอส." ลุ้น สนช. ยกเครื่องกฎหมายใหม่ เริ่มใช้ปี 2562 ตั้งแท่นออกสลากออมทรัพย์ 5 หมื่นล้านบาท ดูดเงินทุนหนุนปล่อยกู้ระยะยาว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธอส.ให้เสร็จภายใน 30 วันก่อน ก่อนเสนอเข้า สนช.พิจารณาลงมติวาระ 2 และ 3 ต่อไป โดยกฎหมายจะพิจารณาเสร็จได้ทันรัฐบาลชุดนี้และเริ่มใช้ได้ปีหน้า

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายผ่านมีผลบังคับใช้แล้ว จะช่วยให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกสลากออมทรัพย์ จะสามารถทำได้ทันที ซึ่งเบื้องต้นธนาคารประเมินออกสลากฯไว้วงเงิน 50,000 ล้านบาท ได้ไตรมาส 3/2562 แบ่งเป็นสลากฯ ประเภท 3 ปี และ 5 ปี จำหน่ายราคาหน่วยละ 50 และ 100 บาท เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารระดมทุนได้เหมาะสมกับสินเชื่อที่ปล่อยออกไป เพราะเดิมทีแหล่งเงินของธนาคารจะเป็นเงินฝากระยะสั้น ซึ่งไม่เหมาะกับสินเชื่อบ้านที่เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว 

สำหรับรางวัลที่ให้กับผู้ซื้อสลาก ธอส. จะมีการออกเดือนละ 1 ครั้ง โดยว่าจ้างให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกรางวัลให้ เบื้องต้นรางวัลใหญ่จะให้เป็นเงินสด เพราะมองว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าการให้เป็นสินทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ และนอกจากรางวัลเงินสดแล้ว ธนาคารยังจะเปิดให้ประชาชน นำสลากธอส.ฯที่ซื้อมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อและได้รับการลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินรางวัลที่จูงใจและเหมาะสมอยู่ 

โดยการแก้ไข พ.ร.บ.ธอส.ฉบับนี้ จะช่วยขยายขอบเขตการทำงานของธนาคารให้เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ทำให้สามารถธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์เกท) รองรับสังคมสูงวัยได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันขอกู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำยามแก่เฒ่า นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้สามารถปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอดกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้  โดยเป็นอำนาจคณะกรรมการของ ธอส. เหมือนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องเสนอให้ รมว.คลังพิจารณาเหมือนก่อน

“การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ธอส.เป็นการเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 โดยมีวัตถุประสงค์ใน 2 ด้าน คือ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ ธอส.ทำให้สามารถรองรบกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ ธอส.เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการแก้ไขข้อติดขัดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น” นายฉัตรชัย กล่าว

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก