ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม


เพิ่มเพื่อน    

 

นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Sustainability Report Award 2018 – Excellence Category) จากนายรพี สุจริตกุล (ซ้าย) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 6 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลในประเภท “ยอดเยี่ยม”

 

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย