4องคมนตรีร่วมเกาะติดสถานการณ์


   

    4 องคมนตรีร่วมตามสถานการณ์พายุปาบึก "พลากร" เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ถึงแผนป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู เผชิญเหตุ และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ ขณะที่ "บิ๊กตู่" สั่งทุกหน่วยงานเกาะติด พร้อมเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ครอบคลุม
    ช่วงบ่ายวันที่ 4 ม.ค.62 นายพลากร สุวรรณรัฐ,  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา และ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม 
    พร้อมทั้งมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช,  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์
    ทั้งนี้ นายพลากรเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งหลายประการ โดยเฉพาะการเตรียมแผนป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู เผชิญเหตุ และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ จากการพยากรณ์ของหลายหน่วยงานพบว่า พายุลูกนี้น่าจะมีความรุนแรงไม่แพ้พายุแฮเรียตที่เข้าถล่มแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 ที่ส่งผลให้แหลมตะลุมพุกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เป็นพายุที่ร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยเคยประสบมา ต่อจากนั้นเป็นพายุเกย์ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านกิจการประมงมาก รวมถึงบนบก
    ดังนั้น การมาวันนี้เพื่อมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ รวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยคณะองคมนตรีมีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมศูนย์บัญชาการฯ เพื่อให้กำลังใจ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัด โดยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ และขอให้กำลังใจกับผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย
    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสถานการณ์พายุปาบึก ว่า พายุปาบึก ส่วนหน้าขึ้นฝั่งแล้วที่นครศรีธรรมราชครับ ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือด้วยสติ ขณะนี้ศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก 24 ชม. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า กำลังทำงานอย่างเต็มที่และติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมสั่งการและประสานให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ที่สำคัญก็คือผมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางการ หรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ผมขอส่งแรงใจให้ทุกคนปลอดภัย
"บิ๊กตู่"สั่งเกาะติด
    นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คืนวันศุกร์ว่า 
กองบัญชาการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวัง, ติดตามสภาพ
อากาศ-ปริมาณฝน-ระดับน้ำ, ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เตรียมการเผชิญเหตุ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการรับมือ ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่
    รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทั้งอาหาร เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถและเรือกู้ภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง และการสื่อสาร ที่ต้องมีความพร้อม 100% นะครับ ไปจนถึงเตรียมแผนการเผชิญเหตุ แผนอพยพ และแผนการฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุให้ครอบคลุม รวดเร็วทั้งระบบ 
    จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อฟังคำสั่ง-คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการภัยธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกคน
    พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการรับมือว่า ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนมาก โดยสถานการณ์ฝนจะกระทบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงอีก 2 จังหวัดคือ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อมีฝนมาก ก็จะต้องหาวิธีระบายน้ำ แม้จะทำได้ยาก เนื่องจากมีพายุเข้ามา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธีดำเนินการทั้งหมดแล้ว 
    สำหรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือไว้หมดแล้ว โดยใน จ.นครศรีธรรมราช มีที่พักพิงกว่า 100 จุด เฉลี่ยตำบลละ 2-4 แห่ง ขณะนี้อพยพประชาชนประมาณ 10,000 คน จากเป้าหมายที่เตรียมไว้กว่า 20,000 คน โดยต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เบื้องต้น เพราะหากสถานการณ์แรงขึ้น จะทำให้การเคลื่อนย้ายลำบาก
    มท.1 คาดว่า 5-6 วันพายุจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เบื้องต้นหอกระจายข่าวในแต่ละพื้นที่ใช้ได้เกือบทั้งหมด และยังมีการเตรียมระบบสำรองในการสื่อสาร โดยนำของกองทัพเข้ามาเสริม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานนายกฯ อย่างต่อเนื่อง
    "นายกฯ เป็นห่วงว่าสถานการณ์จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน โดยสั่งการให้เร่งเยียวยาประชาชนทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ให้ชาวบ้านประกอบอาชีพได้โดยเร็ว" รมว.มหาดไทยกล่าว
    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และรับมือพายุโซร้อนปาบึก ที่ห้องชั้น 2 บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุด นายกฯ ได้สั่งให้ตั้งศูนย์ติดตาสถานการณ์ที่ห้องดังกล่าว โดยจะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประจำการตลอด 24 ชั่วโมง และหากนายกฯ ต้องการเรียกประชุมเป็นการด่วน ต้องเตรียมพร้อมภายใน 30 นาที ทั้งนี้ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นี้ นายกฯ อาจจะเข้ามาติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง โดยจะรอดูสถานการณ์คืนนี้ก่อน
"ปชป.-รปช."ตั้งศูนย์ช่วย
    สำหรับการเตรียมรับมือกู้ภัยจากภัยภิบัติ กองทัพเรือ โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศร หมายเลข 911 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือ ที่จอดเทียบท่าการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ดำเนินการลำเลียงเสบียงและเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ขึ้นสู่ลำเรือ พร้อมออกเดินทางสู่ภารกิจการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติจาก “พายุปลาบึก ในพื้นที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราชแล้ว
    ภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เป็นการเตรียมการขั้นสูงสุด มีกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ ปฏิบัติการกองทัพเรือ 4 ลำ, ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (Maritime Aquatic Life Support Team: MAL), ชุดสำรวจและประเมินความเสียหาย ทร. (Naval Disaster Assessment Team:NDAT), ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเรือจะใช้เวลาในการเดินทางถึงที่หมายประมาณ 15 ชม. 
    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์มีอดีต ส.ส.อยู่ และอาจถูกมองว่าเป็นการหาเสียง ว่า คงไม่มีปัญหาเรื่องการถูกมองว่าเป็นการไปหาเสียง เพราะตัวเองได้กำชับอดีต ส.ส. ให้ช่วยติดตามประชาสัมพันธ์และประสานงานกับส่วนราชการก่อนเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้ว
    อีกทั้งทางพรรคก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน แต่ก็เป็นห่วงอยู่บ้าง เพราะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือยังมีน้อย เพราะคนส่วนใหญ่ยังมองว่าไม่มีอะไร ดังนั้นอยากให้ประชาชนติดตามข่าวสารและทำตามคำแนะนำของราชการ
    ทั้งนี้ ตัวเองได้รับรายงานที่จังหวัดสงขลาว่า มีบางพื้นที่คลื่นลมแรงและน้ำท่วมบางจุด แต่ความสูญเสียชีวิตยังไม่มี ส่วนหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ในนามมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตามปกติ
    ด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวว่า พรรคได้ประสานงานกับหน่วยจัดตั้งและบุคลากรของพรรคเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน โดยในเบื้องต้นทางพรรคได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 9 ศูนย์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง.


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'