ความเห็นมาตรการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิดของไทย


เพิ่มเพื่อน    

 

     จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกมีมติที่ประชุมต่อร่างแผนพลาสติก 20 ปีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายในการลดเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน 7 ประเภท

       อัญชลี พิพัฒพัฒนากุล หัวหน้าโครงการลดพลาสติกของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเห็นถึงการกำหนดเป้าหมายและช่วงเวลาในการเลิกใช้พลาสติกทั้ง 7 รายการนี้ว่า เป็นจุดพลิกผันทางนโยบายครั้งสำคัญเพื่อต่อกรกับวิกฤติมลพิษพลาสติกทั้งในระบบนิเวศทางทะเลและบนบก การเลิกใช้พลาสติก 7 รายการนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบนี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่า การดำเนินการแบบสมัครใจที่ผ่านมา แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจากภาครัฐนี้ ไม่อาจประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง หากไร้ซึ่งมาตรการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และความรับผิดชอบรวมของผู้บริโภคด้วย

 

      หัวหน้าโครงการลดพลาสติกฯ กล่าวอีกว่า การประกาศเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo ยังเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพลาสติกประเภทนี้เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน หรือไม่ก็โพลีสไตรรีน ที่ผสมรวมกับสารเติมแต่งที่เป็นเกลือของโลหะเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของพลาสติกและแตกตัวเป็นชั้นเล็กๆ กลายเป็นไมโครพลาสติก พลาสติกแบบ oxo จึงไม่ถือว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ การศึกษาพฤติกรรมของพลาสติกชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 40 สัปดาห์ยังพบพลาสติกชนิดนี้มากกว่าร้อยละ 90

      “ประเทศไทยเรามาถูกทางแล้วเรื่องบอกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลายประเทศกำลังพิจารณาห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo และเวทีระดับโลกว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่ของพลาสติกเองก็มีการระดมจากองค์กรต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้ยกเลิกใช้พลาสติกชนิดนี้” อัญชลี กล่าวทิ้งท้าย

 

 


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"