ความเห็นมาตรการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิดของไทย


   

 

     จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกมีมติที่ประชุมต่อร่างแผนพลาสติก 20 ปีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายในการลดเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน 7 ประเภท

       อัญชลี พิพัฒพัฒนากุล หัวหน้าโครงการลดพลาสติกของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเห็นถึงการกำหนดเป้าหมายและช่วงเวลาในการเลิกใช้พลาสติกทั้ง 7 รายการนี้ว่า เป็นจุดพลิกผันทางนโยบายครั้งสำคัญเพื่อต่อกรกับวิกฤติมลพิษพลาสติกทั้งในระบบนิเวศทางทะเลและบนบก การเลิกใช้พลาสติก 7 รายการนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบนี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่า การดำเนินการแบบสมัครใจที่ผ่านมา แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจากภาครัฐนี้ ไม่อาจประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง หากไร้ซึ่งมาตรการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และความรับผิดชอบรวมของผู้บริโภคด้วย

 

      หัวหน้าโครงการลดพลาสติกฯ กล่าวอีกว่า การประกาศเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo ยังเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพลาสติกประเภทนี้เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน หรือไม่ก็โพลีสไตรรีน ที่ผสมรวมกับสารเติมแต่งที่เป็นเกลือของโลหะเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของพลาสติกและแตกตัวเป็นชั้นเล็กๆ กลายเป็นไมโครพลาสติก พลาสติกแบบ oxo จึงไม่ถือว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ การศึกษาพฤติกรรมของพลาสติกชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 40 สัปดาห์ยังพบพลาสติกชนิดนี้มากกว่าร้อยละ 90

      “ประเทศไทยเรามาถูกทางแล้วเรื่องบอกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลายประเทศกำลังพิจารณาห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท oxo และเวทีระดับโลกว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่ของพลาสติกเองก็มีการระดมจากองค์กรต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้ยกเลิกใช้พลาสติกชนิดนี้” อัญชลี กล่าวทิ้งท้าย

 

 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ