ไทยพาณิชย์ หั่นประมาณการณ์จีดีพี62เหลือเพียง 3.8%


   

 

9 ม.ค. 2562 นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intlelligence Center (EIC) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสแรก ของปี 2562 ว่า ธนาคารได้มีการปรับประมาณการณ์จีดีพีลดลงเหลือ 3.8% จากเดิม 4.2% เนื่องจากความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้า ส่งผลให้การส่งออกของไทยในปีนี้ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามในปีนี้เศรษฐกิจของไทยยังคงมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตัวและมีความชัดเจนมายิ่งขึ้น

“เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนจากหลายๆปัจจัย อย่างไรก็ตามในปีนี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกเชื่อว่าจะยังขยายตัวจากการที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่เติบโตดีแต่ชะลอลงจากแรงส่งจากนโยบายปฏิรูปภาษีที่ลดลง ยูโรโซนและญี่ปุ่นเติบโตในอัตราที่ชะลอลงด้วยเช่นกัน ส่วนทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟด ซึ่งคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ประมาณ 2 ครั้ง คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ย เป็นต้น”นายยรรยง กล่าว 

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ธนาคารมองว่ายังเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวได้ในทิศทางที่ดี ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวได้ที่ประมาณ 5.7% ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการสนับที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีการเติบโต ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือนคาดว่าจะมีการเติบโตในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต่ำ การฟื้นตัวอย่างช้าๆของรายได้และมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจของไทยยังคงมีอัตราการเติบโตได้ในทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยบวกจากการลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกชนที่ได้รับแรงส่งจากการใช้กำลังการผลิตที่มีแนวโน้มดีขึ้น การย้ายฐานการผลิตมายังไทยของธุรกิจต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า การบริโภคของภาคครัวเรือนที่เติบโตามการฟื้นตัวของรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และ การกลับมาการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องคอยเฝ้าจับตามองนั้นมาจาก การค้าโลกที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจประเทศสำคัญ ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับ จีน ความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาคสำคัญโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรป เสถียรภาพทางการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวช้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในบางอุตสาหกรรม


เรื่อง "พานไหว้ครู" นี่.........ใครก็อย่าไปโทษ "นายธนาธร" เลย! ดูตามรูปการณ์แล้ว คนพรรคอนาคตใหม่หรือตัวนายธนาธร ไม่ได้เป็น "ต้นคิด" หรือ "ต้นเรื่อง" แน่

ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?