ไทยพาณิชย์ หั่นประมาณการณ์จีดีพี62เหลือเพียง 3.8%


   

 

9 ม.ค. 2562 นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intlelligence Center (EIC) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสแรก ของปี 2562 ว่า ธนาคารได้มีการปรับประมาณการณ์จีดีพีลดลงเหลือ 3.8% จากเดิม 4.2% เนื่องจากความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้า ส่งผลให้การส่งออกของไทยในปีนี้ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามในปีนี้เศรษฐกิจของไทยยังคงมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตัวและมีความชัดเจนมายิ่งขึ้น

“เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนจากหลายๆปัจจัย อย่างไรก็ตามในปีนี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกเชื่อว่าจะยังขยายตัวจากการที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่เติบโตดีแต่ชะลอลงจากแรงส่งจากนโยบายปฏิรูปภาษีที่ลดลง ยูโรโซนและญี่ปุ่นเติบโตในอัตราที่ชะลอลงด้วยเช่นกัน ส่วนทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟด ซึ่งคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ประมาณ 2 ครั้ง คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ย เป็นต้น”นายยรรยง กล่าว 

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ธนาคารมองว่ายังเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวได้ในทิศทางที่ดี ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวได้ที่ประมาณ 5.7% ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการสนับที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีการเติบโต ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือนคาดว่าจะมีการเติบโตในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต่ำ การฟื้นตัวอย่างช้าๆของรายได้และมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจของไทยยังคงมีอัตราการเติบโตได้ในทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยบวกจากการลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกชนที่ได้รับแรงส่งจากการใช้กำลังการผลิตที่มีแนวโน้มดีขึ้น การย้ายฐานการผลิตมายังไทยของธุรกิจต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า การบริโภคของภาคครัวเรือนที่เติบโตามการฟื้นตัวของรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และ การกลับมาการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องคอยเฝ้าจับตามองนั้นมาจาก การค้าโลกที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจประเทศสำคัญ ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับ จีน ความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาคสำคัญโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรป เสถียรภาพทางการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวช้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในบางอุตสาหกรรม


"คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์" เลขาฯ กสทช.นี่ ถ้าเป็น กกต.ละก็..........    ผมว่า เรี่ยมเลย!คือฟังท่านแจงสูตร "ยืดจ่ายค่าคลื่น" เป็น ๑๐ งวด ชนิดมีเงื่อนไขผูกมัด ให้ ๓ ค่ายมือถือฟัง วานซืน (๑๗ เม.ย.๖๒)

ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา
สิ่งสะท้อนจาก "อาจารย์เดชา"