อดีต รมว.สธ.ชี้ รัฐบาลชุดใหม่ต้องแก้ไขให้ระบบหลักประกันสุขภาพเกิดความยั่งยืน เพื่อความเท่าเทียม


   

11 ม.ค.62 ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์  นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานเปิดงานรำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ฯ กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่เป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีความจำเป็นสำหรับคนไทยทุกคนเพื่อให้มีความเสมอภาคในลักษณะความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการที่จะรักษาระบบเอาไว้สิ่งที่ต้องทำ 2 อย่าง คือ1.การสนับสนุน มีนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล และ 2.ระบบการให้บริการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โครงสร้างของประชากร เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งทั้ง 2ส่วนทั้งรัฐบาล  และผู้บริหารทางด้านสุขภาพของประเทศต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องรัฐสวัสดิการและการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า จะสามารถทำให้ระบบมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ 


ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับกระแสวิพากวิจารย์ว่าหากมีการใช้งบประมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้ระบบล่มในที่สุด หรือไม่ นพ.มงคล กล่าวว่า จริง ๆคงไม่เป็นเช่นนั้นซะทีเดียว การที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเพราะว่าโครงสร้างประชากรมีความเปลี่ยนแปลง   เราต้องมีการปรับ เพราะเด็กและคนวัยทำงานน้อยลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่ในเรื่องสุขภาพยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง ยังขาดการพัฒนา และการบริหารงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะเรื่องภาษีก็ยังไม่มีความเท่าเทียมเป็นธรรม เพราะฉะนั้นการที่จะปรับต้องปรับทั้งตัวรัฐบาลเอง ส่วนกลาง และปรับในเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งมีช่องทางที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร อยู่ที่ว่าเราจะทำกันจริงหรือไม่ ตนคิดว่าในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ใดก็แล้วแต่ยังตอบไม่ชัดเจนเลยว่าฝ่ายรัฐจะทำอย่างไร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยรแปลงทางโครงสร้างหลักๆโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เป็นธรรมมาสร้างสวัสการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้พวเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหากทำไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ระบบหลักประกันสุขภาพไม่ยั่งยืน 


“รัฐบาลใหม่จำเป็นต้องมาแก้ไขเพื่อให้ระบบเกิดความยั่งยืน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ และคนไทยเองก็ควรจะเลือกรัฐบาลที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน ในเรื่องโครงสร้างของรายได้และโครงสร้างการดูแลสุขภาพเพื่อให้ทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินไทยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”นพ.มงคล กล่าว.
 


คนเหนือ อีสาน กรุงเทพฯ......... เห็นบึ้มที่ ๓ จังหวัดใต้ บาดเจ็บ ล้มตาย ทั้งชาวบ้าน ทั้งเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา

"บิ๊กป้อม" ใครว่าปัญญาอ่อน?
'เมื่อมลพิษเปื้อนกรุงเทพฯ'
เหตุใด 'ยิ่งเลวกลับยิ่งดัง'?
ยุทธการ 'พิษล้างพิษ' ถิ่นเหนือ
เมื่อ 'ดร.เอนก' ว่ายหาฝั่ง
เครื่องแบบประชาธิปไตย