เด็กใหม่แม้วแนะเด็กต้องซื่อสัตย์สุจริตอย่าเอาอย่างคณะรัฐประหาร


เพิ่มเพื่อน    

12 ม.ค. 62 - นายนคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วันเด็ก ถือเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง หากเด็กและเยาวชนไทยถูกผู้ใหญ่หล่อหลอม เลี้ยงดู ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการศึกษา ให้ดีที่สุด ให้สูงที่สุด ให้ถูกต้องที่สุด ตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคน โดยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง ช่วยกันตามภารกิจและหน้าที่ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตที่เกิดมาเป็นคนไทย ให้ลูกหลานพวกเรามีเกียรติ มีโอกาส มีศักดิ์ศรี มีความรู้ ความสามารถ เป็นสากล ที่สำคัญที่สุด ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นอารยะ คือ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย รู้จัก สิทธิ และหน้าที่

ต้องยอมรับความจริงว่า เด็ก และเยาวชนไทย มี่เก่ง ฉลาด รอบรู้ ทางวิชาการนั้น เราไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดๆในโลก ซึ่งถ้าหากได้เบ้าหลอม ที่ดี ที่ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม อนาคตลูกหลานคนไทยก็คงเจริญ ก้าวหน้า ไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในโลก ซึ่งหมายถึงอนาคตของประเทศไทยของเราด้วย ที่จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

หากแต่ในความเป็นจริง ชีวิตเด็กและเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อย ทั้งที่อยู่ในเมือง และต่างจังหวัดยังอยู่กันอย่างทุกข์ยาก แร้นแค้นอดมื้อกินมื้อ พอได้กินดีอยู่บ้าง ก็ได้กินข้าวกินนมจากโรงเรียน บางคนได้เรียนแค่ชั้นประถม บางคน ได้เรียนชั้นมัธยม บางคนที่พ่อแม่พอมีกำลังก็ได้เรียนชั่นอุดมศึกษา เด็ก เยาวชนหลายคนถูกขบวนการยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในยุคนี้ ชักนำและใช้เป็นเครื่องมือค้ายาเสพติดที่แพร่ระบาดไปถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาแล้ว โดยที่รัฐบาลนี้หมดความสามารถที่จะป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความเดือดร้อนอย่างอื่นมั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลพวงจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของคณะรัฐประหารชุดนี้

แต่ที่ย่ำแย่มากที่สุด ที่เด็กและเยาวชนไทยไม่ควรถือเอาเป็นแบบอย่างคือความไม่มีสัจจะ โกหก หลอกลวงของผู้นำคณะรัฐประหาร และผู้นำรัฐบาลหลายคน ที่นอกจากจะใช้กำลังอาวุธปล้นอำนาจประชาชนคนไทยไปแล้ว บอกกับสังคมไทยว่า ขอเวลาอีกไม่นาน ที่จะปกครองประเทศ จะเอาความสุข ความยุติธรรมกลับคืนมา

แต่ที่ไหนได้ พวกเขากลับเสพติดอำนาจ พยายามยื้อเวลา และสืบทอดอำนาจด้วยสารพัดวิธี ทั้งอ้างกฎหมาย อ้างความสุข อ้างความไม่สงบ สารพัดข้ออ้าง เพียงเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องสืบทอดอำนาจและได้ผลประโยชน์บนความทุกข์ยากลำบากของคนไทย และเด็กเยาวชนไทย

ที่ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรีมากที่สุดคือการโกหกหลอกลวงสังคมโลก ว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มา 5 ครั้งแต่ก็ไม่เคยทำตามคำพูดที่พูดไว้ต่อสังคมโลก ทำให้คนไทย และประเทศไทยของเราเสื่อมเสียเกียรติภูมิในเวทีโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน ที่ไม่น่าเอามาเป็นแบบอย่างอีกประเด็นคือ มีพวกครูบาอาจารย์หลายคน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งจากไทย และต่างประเทศ เชิดหน้าชูตาเข้าไปรับใช้พวกเผด็จการ อย่างไม่ละอายไม่มีจิตสำนึกต่อความถูกต้องชอบธรรมเลยว่า พวกเผด็จการเหล่านี้ เป็นโจรที่ปล้นอำนาจประชาชนไป ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้น ที่จะมาปกครอง แล้วร่วมกันสร้างความเลวร้ายรูปแบบการเมืองการปกครองของเผด็จการ โดยเผด็จการและเพื่อเผด็จการส่งต่อเป็นมรดกบาปให้เด็กและเยาวชนลูกหลานของเรา

จึงขอฝาก ถึงเด็กๆ และเยาวชนไทยทุกคนว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนจงรับเอาแต่สิ่งดีๆ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ให้มีระเบียบ วินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง รักษาสัจจะ อย่าเอาตัวอย่างผู้นำที่ได้อำนาจมาจากการปล้นอำนาจ อย่าเอาตัวอย่างผู้นำที่โกหกหลอกลวง ไร้สัจจะ เพราะต่อให้มีอำนาจ ก็ไร้ค่า ไร้เกียรติภูมิ นะครับ.


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"