โพลหนุนปกป้องกัญชาไทย


เพิ่มเพื่อน    


20 ม.ค. 2562 -นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล สิทธิบัตรกัญชากรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น1,014ตัวอย่างโดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่15 - 19มกราคม พ.ศ. 2562ที่ผ่านมาพบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 เห็นด้วยต่อการยกเลิกคำขอให้รัฐคุ้มครองการถือสิทธิของชาวต่างชาติในกัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึง หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนไทย พบว่า หน่วยงานอันดับหนึ่ง ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร้อยละ 32.0 อันดับสองได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร้อยละ 27.2 อันดับสามได้แก่ รัฐบาลและ คสช. โดยใช้มาตรา ๔๔ ได้ร้อยละ 20.6 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 20.2ตามลำดับ

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4เห็นด้วยต่อ การป้องกันรักษากัญชาไทยไม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 21.6ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึงประเด็นข่าวที่ต้องการให้ สื่อมวลชนขุดคุ้ยเกาะติดต่อเนื่องเรื่องกัญชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 77.5ระบุ ใครได้ประโยชน์จาก สิทธิบัตรกัญชาของบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ร้อยละ 73.7ระบุ เจาะลึกเบื้องหลัง ต่างชาติขอสิทธิบัตรกัญชาและผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"