โพลหนุนปกป้องกัญชาไทย


เพิ่มเพื่อน    


20 ม.ค. 2562 -นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล สิทธิบัตรกัญชากรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น1,014ตัวอย่างโดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่15 - 19มกราคม พ.ศ. 2562ที่ผ่านมาพบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 เห็นด้วยต่อการยกเลิกคำขอให้รัฐคุ้มครองการถือสิทธิของชาวต่างชาติในกัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึง หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนไทย พบว่า หน่วยงานอันดับหนึ่ง ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร้อยละ 32.0 อันดับสองได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร้อยละ 27.2 อันดับสามได้แก่ รัฐบาลและ คสช. โดยใช้มาตรา ๔๔ ได้ร้อยละ 20.6 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 20.2ตามลำดับ

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4เห็นด้วยต่อ การป้องกันรักษากัญชาไทยไม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 21.6ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึงประเด็นข่าวที่ต้องการให้ สื่อมวลชนขุดคุ้ยเกาะติดต่อเนื่องเรื่องกัญชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 77.5ระบุ ใครได้ประโยชน์จาก สิทธิบัตรกัญชาของบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ร้อยละ 73.7ระบุ เจาะลึกเบื้องหลัง ต่างชาติขอสิทธิบัตรกัญชาและผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?