โพลหนุนปกป้องกัญชาไทย


   


20 ม.ค. 2562 -นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล สิทธิบัตรกัญชากรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น1,014ตัวอย่างโดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่15 - 19มกราคม พ.ศ. 2562ที่ผ่านมาพบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 เห็นด้วยต่อการยกเลิกคำขอให้รัฐคุ้มครองการถือสิทธิของชาวต่างชาติในกัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึง หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนไทย พบว่า หน่วยงานอันดับหนึ่ง ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร้อยละ 32.0 อันดับสองได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร้อยละ 27.2 อันดับสามได้แก่ รัฐบาลและ คสช. โดยใช้มาตรา ๔๔ ได้ร้อยละ 20.6 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 20.2ตามลำดับ

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4เห็นด้วยต่อ การป้องกันรักษากัญชาไทยไม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 21.6ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ เมื่อถามถึงประเด็นข่าวที่ต้องการให้ สื่อมวลชนขุดคุ้ยเกาะติดต่อเนื่องเรื่องกัญชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 77.5ระบุ ใครได้ประโยชน์จาก สิทธิบัตรกัญชาของบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ร้อยละ 73.7ระบุ เจาะลึกเบื้องหลัง ต่างชาติขอสิทธิบัตรกัญชาและผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"