ธ.ก.ส. คาดมีอีก 4 แสนคนร่วมพัฒนาอาชีพ


   


21 ม.ค.2562 นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าแนวทางที่กระทรวงการคลัง เตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ออกไปอีก 6 เดือน จากที่สิ้นสุดเมื่อสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ไปสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. 2562 นั้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มได้อีก 30 - 40 % หรือคิดเป็นจำนวนราวกว่า 3-4 แสนราย ของผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมในรอบที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่ราว 1.28 ล้านราย เนื่องจากผลการสำรวจสาเหตุที่ไม่เข้ามาตรการครั้งก่อนเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ทุพลภาพ ซึ่งคนที่จะเข้ามาตรการรอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นทายาทของเกษตรกรที่ต้องการจะยกระดับรายได้

สำหรับภาพรวม ผลดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2561 พบว่าจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 4.5 ล้านราย มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการกับ ธ.ก.ส. จำนวน 4.06 ล้านราย เมื่อกลางปี 2561 แยกเป็นผู้ที่ประสงค์ต้องการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 2.76 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 70% และผู้ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการอีก 1.28 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 30 % โดยคนที่เข้าโครงการได้ผ่านการอบรมอาชีพสิ้นสุดไปเมื่อเดือน ก.ย. 2561

“ธนาคารได้ติดตามผลลัพธ์ ออกสำรวจรายได้ผู้ที่เข้าโครงการล่าสุด ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2561 พบว่ามีคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี จำนวน 1.6 ล้านราย ซึ่งหลังพัฒนาอาชีพแล้วมีคนกว่า 8.29แสนรายที่มีได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี และมียอดการออมรวมกันเพิ่มขึ้นจาก 1.2 หมื่นล้านบาท เป็น 1.6 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4 พันล้านบาท” นายสมเกียรติ กล่าว

ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 3 หมื่นบาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี เดิมมี 5 แสนราย ได้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านราย โดยมีตัวเลขการออมรวมกันเพิ่มขึ้นจาก 7.1 พันล้านบาท เป็น 9.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 พันล้านบาท โดยภาพรวมการพัฒนาอาชีพมีทั้งคนที่ต้องการยกระดับอาชีพดั้งเดิม คือเกษตรกร ทำนา ทำไร่ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ส่วนอาชีพเสริมมีการอบรมทำผม ซ่อมมอเตอร์ไซด์ หรือมีหลายคนที่มีรายได้จากอาชีพและอาชีพหลักเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายของการอบรมที่สำคัญคือการสอนให้รู้จักการประหยัด อดออม หาเท่าไร เก็บเท่าไร จึงทำให้ตัวเลขการออมของผู้เข้ามาตรการในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นด้วย


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'