11 แบงก์โชว์กำไรปี61 กำไรกระฉูด2แสนลบ.


เพิ่มเพื่อน    


22 ม.ค. 2562 รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง เป็นกลุ่มแรกที่แจ้งผลประกอบการทั้งปี 61 ครบเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีกำไรสุทธิ ปี 61 รวม 209,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,917 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 60 อยู่ที่ 193,169 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) สะสม อยู่ที่ 426,835 ล้านบาท แม้จะได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอล ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง แต่ยังได้รับปัจจัยบวกของการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิยังเติบโต รวมทั้งการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง

สำหรับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรสูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 61 ได้แก่ ไทยพาณิชย์ 40,068 ล้านบาท, กสิกรไทย 38,459 ล้านบาท, กรุงเทพ 35,330 ล้านบาท, กรุงไทย 28,491 ล้านบาท และกรุงศรีอยุธยา 24,800 ล้านบาท  ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีเอ็นพีแอลสะสม สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 61 ได้แก่ กรุงไทย 102,367 ล้านบาท, กรุงเทพ 79,279 ล้านบาท, กสิกรไทย 72,346 ล้านบาท, ไทยพาณิชย์ 69,383 ล้านบาท และกรุงศรีอยุธยา 32,284 ล้านบาท

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ในปี 62 คาดว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มาจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของสหรัฐ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า แต่นโยบายภาครัฐที่มีต่อเนื่องและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่เอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและมีโอกาสที่ต่างชาติจะย้ายฐานการผลิตมายังไทย โดยธนาคารยังคงรักษาการเติบโต ผ่านการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ผลการดำเนินงานธนาคารและบริษัทย่อยปี 61 ยังคงเติบโต โดยมีกำไรสุทธิ 14,703 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.53% จากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น 5.88% โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตสูงถึง 13.44% ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.95%

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กลุ่มธนาคารมีสินเชื่อรวมเติบโต 4.4% จากสิ้นปีก่อน  เนื่องจากสินเชื่อรายย่อยที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังคงเติบโต  ส่วนสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่วนเอ็นพีแอลสิ้นปี 61 อยู่ที่ 1.94% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เพิ่มจากลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีบางอุตสาหกรรม และเป็นผลมาจากนโยบายการจัดชั้นเชิงคุณภาพที่เข้มงวด


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"