โฆษกปชป.ซัดกกต.ทำลายบรรยากาศเลือกตั้งจี้กำหนดระเบียบให้ชัดเจน


เพิ่มเพื่อน    


25ม.ค.62 ที่พรรคประชาธิปปัตย์(ปชป.) นายธนา ชีรวินิจ โฆษกปชป. กล่าวว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยังออกระเบียบเลือกตั้งไม่ชัดเจน ทั้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องแจ้งวิธีการการดำเนินการรวมทั้งหลักฐานให้กกต.รับทราบตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นไป และใช้คำว่า “หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งตั้งแต่มีประกาศพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้ง พรรคพยายามสื่อสารและดำเนินการหาเสียง แต่จากระเบียบดังกล่าวทำให้ผู้สมัครของพรรคทั้งประเทศ มีหลายเขตที่ยื่นต่อกกต. ปรากฏว่าไม่รับ แต่บางเขตก็รับ จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะดำเนินการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

“พรรคยังมีปัญหาเรื่องยานพาหนะที่ต้องยื่นต่อกกต.ในการขอใช้ยานพาหนะและการจัดสถานที่เวทีหาเสียง ซึ่งสามารถยื่นต่อกกต.ได้ตั้งแต่วันนี้ จนกระทั่งหลัง 10 วันนับแต่วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.ต้องทำให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหากับผู้สมัครที่จะต้องหาเสียง เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง”

โฆษกพรรคปชป.กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ระบุว่าหากมีผู้เข้าไปช่วยเลือกตั้ง จะต้องแจ้งให้กกต.จังหวัดทราบ ทั้งที่พฤติกรรมและวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ เรามีสมาชิกพรรค ซึ่งพรรคได้กำหนดตัวผู้ช่วยหาเสียงตามที่กฏหมายกำหนด แต่เวลาที่ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านก็ต้องมีสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ที่สนับสนุนพรรคเดินกับผู้สมัครด้วย ซึ่งถือเป็นปกติทั่วไปถามว่าจะให้ผู้สมัครแจ้งอย่างไร เพราะฉะนั้นจึงอยากให้กกต.พิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นมา ขณะเดียวกัน กกต.ได้กำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายมาแล้ว ก็น่าจะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการเลือกตั้ง ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็ดูเป็นรายกรณีไป

"ระเบียบบางเรื่องเมื่อเขียนไปแล้วก็ทำได้ยากมาก จึงอยากให้กกต.มีหน่วยงานที่สามารถตอบข้อสงสัยของผู้สมัคร เพราะเวลานี้หากจะถามระเบียบต่างๆ กกต.มักจะให้ทำหนังสือเข้าไป ทำให้ใช้เวลามากจนกระทั่งเลยเวลาในการหาเสียง ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีบรรยากาศที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่หลังจากที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ทำให้บรรยากาศการหาเสียงลดความคึกคักและความน่าสนใจลงไป ดังนั้น พรรคขอเรียกร้องกกต.ให้กำหนดระเบียบที่ตีความไม่ตรงกันให้ชัดเจน"

เมื่อถามถึงกรณี 4 รัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐให้ลาออกจากตำแหน่งนั้น นายธนา กล่าวว่า พรรคคงไม่เรียกร้องอีกแล้ว เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองของแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อท่านไม่ลาออกและคิดว่ายังสามารถอยู่จนกระทั่งที่ท่านคิดว่าสมควรจะลาออกก็เป็นเรื่องที่ท่านและสังคมไทยต้องตัดสินต่อไปว่าเป็นจริยธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมหรือไม่


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"