ก.ค.ศ.หวังแก้พ.ร.บ.ข้าราชการครูเสร็จทันรัฐบาลนี้


   

01pui01

ข่าว 1    

                               

1ก.พ.62-ก.ค.ศ. หวังปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ให้เสร็จทันภายในรัฐบาลนี้ “เลขาฯ ก.ค.ศ.” ชี้ ไม่ได้มีการปรับในหลักการ แต่จะแก้ไขในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ 

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับปัจจุบัน ว่า ขณะนี้พ.ร.บ.ดังกล่าวได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว และ ครม.ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ จึงนำมาเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอีกครั้ง โดยจากนี้ทาง ก.ค.ศ.จะนำร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ มาเป็นต้นแบบปรับแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

 

“อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ.ตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามเสนอพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยการปรับแก้ในครั้งนี้ไม่ได้มีการปรับในหลักการ แต่จะเป็นการปรับในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เรื่องกลไกการบริหารงานระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด เป็นต้น”เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44   เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การโยกย้ายข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา การทุจริต โครงการสร้างบริหารงานต่างๆ เป็นต้น  และเมื่อมีการร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ... ฉบับใหม่ขึ้น จึงทำให้ต้องมีการปรับแก้พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับคำสั่ง คสช. และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ฉบับใหม่


เมื่อวาน........ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวัน "อัฏฐมีบูชา"

ชวนขยับ 'ทุกอย่าง' ก็ถูกสยบ
"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ