“ธนารักษ์” แจงต่อสัญญาเช่าที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ให้กลุ่มเอ็น.ซี.ซี.ยาว 50 ปีไม่ผิดเงื่อนไข


เพิ่มเพื่อน    

 

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์  เปิดเผยถึงเรื่องการต่อสัญญาเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า สำหรับกรณีที่ให้มีต่อสัญญาเช่ากับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ (NCC) จำกัด โดยไม่ต้องประมูล และแก้ไขสัญญาเช่าจาก 25 ปี เป็น 50 ปี เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า หากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญามีเหตุผิดสัญญาทางราชการสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ แต่หากไม่มีเหตุเลิกสัญญาก็สามารถแก้ไขสัญญาได้ โดยทางราชการจะต้องได้รับประโยชน์และผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าหรือดีกว่าข้อกำหนดในสัญญาเดิมและจะต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายที่รองรับให้แก้ไขได้หรือไม่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วว่าคู่สัญญามิได้ปฏิบัติผิดสัญญา และไม่มีประเด็นที่เป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญา แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นเหตุพ้นวิสัยที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขสัญญาได้ และสัญญายังคงมีผลผูกพันต่อกัน อีกทั้งหากบอกเลิกสัญญาอาจเกิดการฟ้องร้องไม่สามารถนำทรัพย์สินออกประมูลหรือบริหารจัดการได้ ทางเลือกในการแก้ไขสัญญาที่ทำให้ทางราชการได้ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าหรือดีกว่าเดิม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้สัญญาเดินต่อไปได้ โดยใช้อำนาจในการแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 43 คณะกรรมการกำกับดูแล ในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด 7 โดยได้พิจารณาทั้งเรื่องรูปแบบและผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่รัฐควรจะได้รับ ที่ไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเดิม

สำหรับ รูปแบบโครงการคือการก่อสร้างศูนย์ประชุม รวมพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า1.8 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6 พันล้านบาท

 


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'