ชง “ขุนคลัง” เคาะแผนควบ TMB-TBANK


   

 

4 ก.พ. 2562 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เพื่อสรุปรายละเอียดแผนการควบรวม บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)  กับ บมจ. ธนาคารธนชาต (TBANK) ให้ รมว.การคลัง รับทราบและตัดสินใจเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใน TMB ประมาณ 21%

"แผนการควบรวมทั้ง 2 ธนาคาร คาดว่าจะเสนอให้ ครม. เห็นชอบได้ภายในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้า ซึ่งการควบรวมทำให้ทั้งสองธนาคารได้ประโยชน์ เพราะธนาคารใหม่จะมีความเข็มแข็งมากขึ้น สามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้ดีกว่า และมีรายได้และกำไรมากขึ้น" แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า การใช้วิธีการควบรวมจะทำให้กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น TMB ไม่ได้รับความเสียหาย และจะได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะธนาคารใหม่มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่วนธนาคารใหม่จะใช้ชื่ออะไรยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ก่อนหน้านี้ นายอภิศักดิ์ ระบุว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผู้บริหารทั้ง 2 ธนาคารได้เข้ามาหารือถึงแนวทางการควบรวม โดยกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นในธนาคารทหารไทย และเป็นผู้กำกับดูแลความเข้มแข็งของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ ต้องการให้ธนาคารควบรวมกันเพื่อความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยที่ผ่านมา ครม. จึงเห็นชอบมาตรการภาษีสำหรับสนับสนุนการควบรวมสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การควบรวมผู้ถือหุ้นต้องได้ประโยชน์มากขึ้น  และการใส่เงินเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นก็ต้องคุ้มค่า เมื่อมีการควบรวมจะมีใบอนุญาตการทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต้องหมดไป โดยที่คลังจะไม่นำไปให้ผู้ประกอบการรายอื่น


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก