วธ.เร่งรวมเอกสารเสนอ"มวยไทย"ขึ้นมรดกโลก ชี้นานาชาตินิยมเปิดสอนถึง 10,000 ค่าย


เพิ่มเพื่อน    

 

 

6ก.พ.62-วธ.บวงสรวงสมเด็จพระเจ้าเสือในวันมวยไทย ระดมค่ายมวยทั่วประเทศทำมาตรฐานกลางรักษาเอกลักษณ์ มอบ สวธ.เร่งรวมเอกสารเสนอยูเนสโกขึ้นบัญชีมรดกโลก


ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) และพิธีบูชาครูมวยไทย การรำมวยบวงสรวงบูชาครูของนักมวยไทย เนื่องในวันมวยไทย 6 ก.พ. โดยมีครูมวยไทยสายต่างๆ ได้แก่ มวยไทยภาคกลาง มวยไทยท่าเสาและพระยาพิชัยดาบหัก มวยไชยา มวยโคราช ศิษย์ครูอาชีพ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมพิธี จากนั้น ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมวันมวยไทย 

 

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า ปีนี้ สวธ. ร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าเสือ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองของขึ้นของชาวต่างชาติ และ วธ.ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญองค์ความรู้ของบรรพบุรุษด้านมวยไทย และเผยแพร่เกียรติภูมิไปทั่วโลก

นายวีระ กล่าวว่า จากการที่มวยไทยเป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยศิลปะป้องกันตัวและกีฬา  ทำให้ปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกเกิดสมาคมมวยไทยและค่ายมวยต่างทั่วโลกกว่า 10,000 ค่าย  ดังนั้น  จึงมอบหมายได้ สวธ.เร่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งหมดเพื่อผลักดันเสนอให้มวยไทยเข้าสู่การขึ้นทะบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกเช่นเดียวกับการแสดงโขน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสมาคมและค่ายมวยให้มีความเข้มแข็งและร่วมกันผลักดัน อีกทั้งจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของมวยไทยให้เป็นมาตรฐานกลาง  เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมให้คงอยู่พร้อมกับแบบแผนปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครูต่างๆ เพื่อรักษารากเหง้าความเป็นมวยไทย

  " การจัดกิจกรรมมวยไทยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมและค่ายมวยจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีการแสดงไหว้ครูมวยไทย และการแสดงมวยไทยโบราณของเยาวชนจากค่ายมวยต่างๆ ตลอดการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยยุทธลีลามวยไทย อีกทั้งเปิดเวทีเสวนาวิชาการองค์ความรู้และแนวทางการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมวยไทยปี 2562 ร่วมถึงสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและหลักเกณฑ์การยกระดับมวยไทยสู่ระดับสากลที่ได้มาตรฐานและการผลักดันมวยไทยเป็นมรดกโลกต่อไป "  นายวีระ กล่าว

 

 

 

 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'