จับตา สนช.ตั้งสภาดิจิทัล ส่อเอื้อทุนใหญ่


เพิ่มเพื่อน    

แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวาระ 2 และ 3 หลังจากก่อนหน้านี้รัฐ บาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้นำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ต่อ สนช.และเข้าสู่การพิจารณาของ  สนช.ในวาระแรกไปเมื่อปลาย ปี 61 ที่ผ่านมา ก่อนที่ประชุม สนช.จะตั้งคณะกรรมาธิการ 17 คนขึ้นพิจารณาในวาระที่ 2 โดย มีเป้าหมายที่จะทำคลอดร่างกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.นี้ แต่ล่าสุดนั้นมีรายงานว่าจะเร่งรัดทำคลอดภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ เมื่อไปพิจารณาที่มาของการผลักดันยกร่างกฎหมายฉบับนี้ กลับพบว่ามาจากการเดิน เกมของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจครบวงจร และอยู่เบื้องหลัง การผลักดันและยกร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านสมาคมสมาพันธ์เทค โนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) โดยก่อนหน้ามีความพยา ยามจะดึงกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสภาอุตสาหกรรมฯ ออกไปร่วมจัดตั้ง แต่กลุ่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ เห็นว่าที่ผ่าน มารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนนโย บายการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านสภาอุตสาหกรรมฯ อยู่แล้ว จึงมองไม่เห็นความจำเป็นจะต้องออกไปจัดตั้งสภาดิจิทัลฯ ใหม่ขึ้นมา แต่ก็ยังมีการเดินเกมผลักดันการทำคลอดกฎหมายดังกล่าว.


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?