ประยุทธ์บี้แก้ฝุ่นที่ต้นตอ ขอนแก่น-น่านยังน่าห่วง


เพิ่มเพื่อน    

  "บิ๊กตู่" ชี้แก้ปัญหาฝุ่นพิษต้องเริ่มที่ต้นตอ ทั้งการจราจร-เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เผยรัฐบาลเตรียมแผนเปลี่ยนรถเมล์ใช้เครื่องยนต์มลพิษต่ำ และเร่งพัฒนาโครงข่ายบริการสาธารณะ "ขอนแก่น" ค่า PM 2.5 ยังน่าห่วง ปชช.ใช้หน้ากากอนามัยสวมปิดจมูก "น่าน" ไฟป่าส่งผลหมอกควันหนาแน่น พบ PM 10 วัดได้ 75 มคก./ลบ.ม. เข้าเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพแล้ว

    เมื่อวันที่ 8 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในปัจจุบัน ตัวเลขดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ปรากฏนั้น เป็นภาพรวมของฝุ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยฝุ่นละออง PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปในระยะยาว 10 ปี 20 ปีข้างหน้า แต่อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงได้โดยง่าย ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หอบหืด ภูมิแพ้) โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง 
    พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เกิดจากไอเสียดีเซลที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์กว่า 50% จากการเผาชีวมวล ขยะอีก 35% รวมทั้งการเผาในไร่อ้อย-ข้าว-ข้าวโพด ซึ่งได้แนะนำให้ใช้การไถกลบแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือจุลินทรีย์อีเอ็ม ก็จะช่วยเพิ่มสารอาหารในดิน ไม่สร้างมลพิษฝุ่นละออง ที่มาของฝุ่นบางส่วนเกิดจากเขตก่อสร้าง-โรงงาน ที่มีทั้งหมดกว่าแสนแห่ง แต่ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 1,700 แห่ง โดย 600 แห่งจะต้องปรับปรุงด่วน 
    "กิจกรรมอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มขึ้น เช่น จุดธูปเทียน สูบบุหรี่ ก็ควรลดลง จากวิกฤติฝุ่นละอองนี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมด การที่รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกไป ก็ต้องเห็นใจเกษตรกร ธุรกิจเอกชน แต่ต้องคำนึงถึงส่วนรวมและการปฏิบัติตามกฎหมาย การขนส่ง และก็เป็นการขนส่งทั้งอาหาร ทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ผ่านจากภาคโน้นภาคนี้เข้ามาในเขตเมืองเข้าในกรุงเทพฯ  ผ่านกรุงเทพฯ ไปภาคต่อๆ ไป ก็ต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
    นายกฯ กล่าวว่า ภาพรวมในการแก้ปัญหาฝุ่น PM ทั้ง 2.5 และ PM 10 อื่นๆ ไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งจะแก้ 2.5 ได้ทันที ส่วนใหญ่เราต้องไปแก้ที่การจราจร และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วก็อื่นๆ ด้วยที่สร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงต้นตอของเขา ของสาเหตุแต่ละเรื่อง 
    "รัฐบาลจะเร่งพัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ ตามแผนที่กำหนดไว้ ให้เป็นทางเลือกในการเดินทางแทนรถยนต์ส่วนบุคคล และเร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ" นายกฯ กล่าว
    กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เวลา 12.00 น. ว่าปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 07.00 น. เพียงเล็กน้อย แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยคาดว่าในวันที่ 9 ก.พ. ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้
    ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11-61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณเกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเวียง อ.เมืองฯ น่าน, ต.พระบาท อ.เมืองฯ ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.นาจักร อ.เมืองฯ แพร่
    พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 50-106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณเกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ ขอนแก่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจพบค่าระหว่าง 72-166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ ขอนแก่น
    ที่ จ.ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการ KNW Open House “Play and Learn, Plearn to Know 2019” ซึ่งโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นักเรียนและคณะครูรวมไปถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหลังสถานการณ์มลพิษทางอากาศของ จ.ขอนแก่น ในกลุ่มของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่วัดระดับได้ในเวลา 11.00 น. อยู่ที่ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 216 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนแก่นนครได้สาธิตและแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของฝุ่นละอองที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับการแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งแบบ N 95 และหน้ากากอนามัยทั่วไป โดยเฉพาะกับหน้ากากอนามัยแบบธรรมดานั้น ที่จะต้องใส่กระดาษทิชชูเพิ่มอีกชั้น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ฝุ่นละอองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
    นายวีระเดช ซาตา ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า จากการวัดระดับวันนี้ พบขอนแก่นมีระดับค่ามลพิษทางอากาศของกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 216 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา 
    "โรงเรียนได้เร่งลดค่าฝุ่นละอองด้วยการฉีดน้ำเข้าไปในชั้นบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่บริเวณโรงเรียนและตามอาคารเรียน ที่กำหนดฉีดพ่นละอองน้ำทุกชั่วโมง รวมทั้งเปิดน้ำพุทุกจุดของโรงเรียนและให้คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนจิตอาสาฉีดน้ำในพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่เล่นกีฬา และการชำระล้างฝุ่นละอองในจุดต่างๆ” ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยระบุ
    ที่ จ.น่าน สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.น่าน หลังเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ ส่งผลให้วันที่ 8 ก.พ. หมอกควันไฟหนาแน่น โดยเฉพาะอยู่บนที่สูง อย่างที่บนลานวัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมืองฯ จ.น่าน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่จะมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองน่านได้ทั่วทั้งเมืองแบบ 360 องศา และมองเห็นไปได้ไกลสุดสายตา แต่ในวันนี้กลับพบว่ามีหมอกควันสีขาวปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง จนมองเห็นทัศนียภาพเมืองน่าน รวมทั้งอาคารต่างๆ ได้เพียงเลือนราง
    สถานีตรวจวัดอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 วัดได้ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คาดว่ามาจากการเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันนี้ 1 -7 ก.พ.62 ระบบตรวจสอบ GISTDA (จิสด้า) พบจุดความร้อน 91 จุด กระจายอยู่ใน 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ,ทุ่งช้าง, เชียงกลาง, ท่าวังผา, สองแคว, บ้านหลวง, แม่จริม, เวียงสา, นาน้อย, นาหมื่น, สันติสุข และเมืองน่าน เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 59 จุด, พื้นที่การเกษตร 3 จุด และพื้นที่ ส.ป.ก. 4 จุด.


ช่วงนี้.... ผมเป็นห่วง "โรคเครียดลงกระเพาะ" พวก "อิจฉาชน" จังเลย "กระอักเลือดตาย" เอาง่ายๆ นะ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน!

ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?