สศช.คาดจีดีพีปี62โต3.5-4.5%สั่งจับตาเศรษฐกิจโลกใกล้ชิด


   

18 ก.พ.62-นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้น 3.7%เร่งตัวจากการขยายตัว 3.2%ในไตรมาสก่อนหน้า รวมตลอดปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์จะเติบโต 4.2% แต่เร่งขึ้นจากการขยายตัว 4%ในปี2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น7.7 %การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว4.6 %การลงทุนขยายตัว 3.8%

นายทศพร กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่า จะขยายตัว 3.5-4.5 %ค่ากลาง 4%โดยมีแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.2%การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาส 1 /2562 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยปีนี้ 41 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยว 2.24 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตามขณะที่คาดว่าการลงทุนโดยรวมขยายตัวที่5.1%ทั้งการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 4.7%ลงทุนภาครัฐขยายตัว 6.2%จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งมีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) เพิ่มขึ้น 137.4%และการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

สำหรับปัจจัยเสี่ยงต้องจับตาในปีนี้ คือ เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ และความผันผวนในระบบเศรษกิจและการเงินโลก และบรรยากาศทางการเมืองและทิศทางนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว