'บิ๊กตู่'กระตุกสำนึกคนไทยอย่าลืมรากเหง้าซัดให้ร้ายประเทศเป็นอันตรายที่สุดในโลกยุคดิจิทัล


   

 

22ก.พ.62-เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อเป็นสมบัติของชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวรายงาน จากนั้นนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวน 104 รายการ ได้มอบบัญชีรายการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้กับนายกฯ เพื่อมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมต่อไป ขณะที่นายกฯได้มอบบัตรกิตติมศักดิ์เข้าชมพิพิธภัณสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโรงละครแห่งชาติให้กับนายธรรมฤทธิ์และครอบครัวใช้ตลอดชีพ โดยก่อนเริ่มพิธีนายกฯได้เข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

 

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานรับมอบวัตถุโบราณ วัฒนธรรมบ้านเชียง ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติที่ล้ำค่า กลับคืนสู่แผ่นดินไทย เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาได้ชื่นชม ในความเป็นไทยของเราตั้งแต่โบราณกาลหลายพันปีมาแล้ว วันนี้ทำในสิ่งที่ดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ไว้ก็น่าจะนำกลับมา เพื่อแบ่งให้ผู้อื่นได้ชื่นชมและภูมิใจไปด้วย ตนในนามของรัฐบาล ต้องขอขอบคุณครอบครัว คุณธรรมฤทธิ์ จิรา ที่ได้เห็นความสำคัญของโบราณวัตถุ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และหวังว่าสิ่งที่ท่านทำจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและคนรุ่นหลัง เกิดความรักและห่วงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

นายกฯกล่าวว่า สำหรับโบราณวัตถุทั้ง 104 รายการที่ได้รับมอบครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ขาติไทย นอกจากมีคุณค่าทางวิชาการแล้ว ยังมีคุณค่าทางจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้เก็บรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและมีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตในอดีต รวมทั้งอารยธรรมบนผืนแผ่นดินไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมายาวนานกว่า 4,000 ปี สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือวัตถุ แต่สิ่งที่เราสร้างสมกันมายาวนานคือจิตใจของคนไทยทุกคน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่โบราณกาล

“การรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานของเราจนถึงวันนี้ เราจะต้องระลึกถึงในคุณาปการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ตราบจนถึงวันนี้ สิ่งที่เราลืมไม่ได้คือเราจะต้องรู้ความเป็นมาของเราเอง ความเป็นไทย ถ้าเราไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์วัตถุโบราณเหล่านี้ เราก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจ ไม่เกิดความศรัทธาในการที่จะรักษา ก็จะทำให้เป็นการเติบโตที่ไม่มีรากเหง้า ไม่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอันตรายมากที่สุด ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะสำนึกว่าเรามีรากเหง้าอย่างไร มีความภาคภูมิใจอย่างไร เราจะต้องไม่ให้ร้ายประเทศของเราเอง ซึ่งมันเป็นอันตรายที่สุดในโลกยุคดิจิทัล”นายกฯกล่าว

 

 


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก