สสว.แนะSMEประกันค่าเงินพัฒนาต้นแบบธุรกิจ800ราย


   

สสว.แนะผู้ส่งออกประกันความเสี่ยงบาทแข็ง เทงบ 260 ล้านบาท เอื้อซื้อประกันเอฟเอ็กซ์ ออฟชั่น ครอบคลุม 5,000 รายทั่วประเทศ พร้อมดึงเข้าโครงการเทรน เดอะ โค้ช สร้างต้นแบบเอสเอ็มอีพัฒนาธุรกิจ 800 ราย

 

25 ก.พ. 62 -นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "Train the Coach(เทรน เดอะ โค้ช)" ว่าจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่ทำการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ยังไม่คุ้นเคยการค่าเงินบาทที่ผันผวน รวมถึงยังไม่มีการทำประกันความเสี่ยงด้านการเงินไว้ด้วย

“เอสเอ็มอีของไทยที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น มีอยู่ประมาณ 60,000-70,000 ราย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเคยเรียนรู้เรื่องการทำประกันความเสี่ยงด้านการเงินบ้างแล้ว จะมีแต่รายใหม่ ๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจเท่านั้นที่อาจจะได้รับผลกระทบในปัจจุบัน สสว.จึงทำโครงการตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้เอสเอ็มอีกลุ่มดังกล่าวโดยมีวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (เอฟเอ็กซ์ ออฟชั่น) รายละ 50,000 บาท จากรายละ 30,000 บาท ภายใต้งบประมาณ 260 ล้านบาท ครอบคลุมเอสเอ็มอีเป้าหมาย 5,000 ราย”นายสุวรรณชัย กล่าว

นอกจากนี้ สสว.ยังเปิดกิจกรรมเทรน เดอะ โค้ช ปีที่ 2 โดยสั่งการให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(อิสเมด) ดำเนินการผลิตโค้ชรุ่นใหม่อีก 800 ราย แบ่งเป็นโค้ชกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพิ่มขึ้นอีก 300 ราย กลุ่มที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพิ่มขึ้นอีก 500 ราย และให้โค้ชทั้งสองกลุ่มลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 400 ราย เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีและสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4.0ให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “เพิ่มยอดขายและบริหารต้นทุนให้อยู่หมัด 4.0” ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , ปัตตานี , นครศรีธรรมราช , ชลบุรีและภาคตะวันออก , เชียงใหม่และลำพูน , อุบลราชธานี , พิษณุโลก และนครราชสีมา

อย่างไรก็ตามจากปีที่ผ่านมาดำเนินกิจกรรมมาแล้วใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีโค้ชลงทะเบียนเข้าระบบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,669 ราย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทางธุรกิจทั้งสิ้น 329 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน การตลาด การขาย บัญชี การเงิน การผลิต เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอในการนำมาวิเคราะห์และวางแผน เพื่อปรับธุรกิจให้ทันกับการแข่งขันที่เกิดขึ้น


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ