กยศ. ขี้น ก.พ.นี้ลุยหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้เอกชน ประเดิมแบงก์-รัฐวิสาหกิจ


เพิ่มเพื่อน    

 

27 ก.พ. 2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในสิ้นเดือนก.พ.นี้ กยศ.จะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ.ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 20 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบบอัตโนมัติเป็นเดือนแรก รวมกว่า 1.5  แสนราย ซึ่งจะมีหนี้ชำระ กยศ.เข้ามาได้ถึงเดือนละ 200 ล้านบาท และทำให้ตลอดทั้งปี 2562 มียอดชำระหนี้ได้ทั้งหมดได้เกินกว่า 3 หมื่นล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 2.6 หมื่นล้านบาท เกือบถึง 20%

สำหรับวิธีการหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้ กยศ.จะมีการนำหนี้ที่ต้องชำระต่อปี มาหารเฉลี่ยหักเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน เช่น นำวงเงินที่ชำระหนี้มาหาร 12 เดือน และนำไปตัดเงินเดือนเป็นรายเดือน ซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินที่มากเกินไป เช่น ปีแรกที่จะต้องผ่อนจ่าย 1.5 พันบาท เมื่อหาร 12 เดือน ก็จะเฉลี่ยถูกหักเดือนร้อยกว่าบาทเท่านั้น ยกเว้นปีแรกในงวดปีการศึกษา 2562 ที่เหลือรอบบัญชีเพียง 5 เดือน ก็จะหาร 5 จากยอดหนี้ในปีที่ต้องชำระไปก่อน

“กยศ.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ที่อยู่ในกลุ่มที่จะถูกหักเงินเดือนแล้วว่า จะมีการเริ่มหักเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ กยศ.ในเดือนก.พ.นี้ และให้รับรู้เข้าใจถึงวิธีการหักชำระหนี้ อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ถ้าลูกหนี้คนใด ไม่พร้อม หรือว่าการถูกหักเงินเดือนจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก็สามารถมาเจรจากับ กยศ.เพื่อหาทางผ่อนปรน  บรรเทาความเดือดร้อนจากการรับชำระหนี้ได้” นายชัยณรงค์ กล่าว

นอกจากนี้ กยศ.ยังได้ร่วมกับประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเสวนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. กับนายจ้างทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. แก่ผู้ประกอบการนายจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลูกหนี้ให้รับทราบด้วย และหลังจากนี้ กยศ.มีแผนที่จะขยายการหักบัญชีเงินเดือนไปยังบริษัทเอกชนเพิ่มเติมอีกด้วย  ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กยศ.สามารถหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้ กยศ.ได้แล้วกว่า 3 แสนราย คิดเป็นจำนวนเงินที่ส่งชำระเข้ากองทุนฯ ได้ปีละ 7 พันล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือน ธ.ค.2561 ได้ นำร่องหักหนี้ กยศ.จากกลุ่มข้าราชการ ที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางไปแล้ว 1.55 แสนราย และล่าสุดในเดือนนี้ จะเริ่มหักบัญชีเพิ่มเติม 1.5 แสนราย แบ่งเป็นภาคเอกชน 8 หมื่นราย รัฐวิสาหกิจ 1 หมื่นราย ที่เหลือเป็น อปท. เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

สำหรับผลการดำเนินหักเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางในเดือน ธ.ค.2561 ซึ่งถือเป็นเดือนแรกที่เริ่มมีการหักนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมียอดการรับชำระหนี้ จำนวนทั้งหมด 1.55 แสนรายการ รวมยอดเงินสูงถึง 225 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อครบ 1 ปี จะมีรายรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้กลุ่มข้าราชการมากกว่า 2.5 พันล้านบาท

ส่วนแผนการจัดเตรียมวงเงินให้นักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินไปใช้ในปีการศึกษา 2562 กยศ.ได้จัดวางกรอบงบประมาณไว้ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งรายเก่า และรายใหม่ได้ใช้กู้ยืมได้ ไม่ต่ำกว่า 6.2 แสนราย โดยวงเงินที่ กยศ.ให้กู้ยืมครั้งนี้เป็นเงินที่ กยศ.ได้รับจากการชำระคืนจากลูกหนี้ และมีการบริหารจัดการเอง โดยไม่ต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลแต่อย่างใด
 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก