'บิ๊กตู่'คลอดคำสั่งสำนักนายกฯ3ฉบับรวดจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนปรองดอง!


เพิ่มเพื่อน    

04 มี.ค.2562 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึง 3 ฉบับรวดในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นทั้ง 3 เรื่องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างเป็นการถาวร ประกอบด้วย

1.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2562 เรื่อง วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

2.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2562 เรื่อง การบริหารบุคคลของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

และ 3.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

อ่านรายละเอียดที่นี่ คำสั่งที่ 5/2562 , คำสั่งที่ 6/2562 และ คำสั่งที่ 7/2562


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'