'บิ๊กตู่'คลอดคำสั่งสำนักนายกฯ3ฉบับรวดจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนปรองดอง!


   

04 มี.ค.2562 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึง 3 ฉบับรวดในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นทั้ง 3 เรื่องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างเป็นการถาวร ประกอบด้วย

1.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2562 เรื่อง วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

2.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2562 เรื่อง การบริหารบุคคลของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

และ 3.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

อ่านรายละเอียดที่นี่ คำสั่งที่ 5/2562 , คำสั่งที่ 6/2562 และ คำสั่งที่ 7/2562


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์