รฟท.ได้ฤกษ์เซ็นสัญญางานโยธาสัญญา2.1 สีคิ้ว-กุดจิก


เพิ่มเพื่อน    

 

6 มี.ค.62-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว–กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด คาดเริ่มก่อสร้างได้เดือนเมษายน 2562

ทั้งนี้ การก่อสร้างงานโยธาสัญญา
ที่ 2-1 สีคิ้ว – กุดจิก ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด  ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

สำหรับการลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซึ่งทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับประเทศจีนได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปถึงระบบรางของทวีปเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งในระบบราง สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาระบบรางได้ด้วยตนเองในอนาคต

ด้านนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  การพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางของไทยเข้ากับภูมิภาค ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565  โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -นครราชสีมา ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำระบบขนส่งทางรางของไทยเชื่อมต่อเข้ากับอาเซียนและประเทศจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ได้มีการแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาเป็น 14 สัญญา โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว ในสัญญาที่ 1 ช่วงกลางดง -ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. งานก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 45% ส่วนการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. โดยมีขอบเขตของงาน ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 11 กม.แบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดิน ประมาณ 7 กม.โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ประมาณ 4 กม.ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 1 แห่ง งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งภายหลังการลงนามแล้วจะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีภายในเดือนเมษายน 2562 ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังมีแผนเตรียมเปิดประกวดราคาและลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 อีก 12 สัญญาให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ด้านนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคจนถึงระดับประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาท จะทำให้โครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ


นี่น่ะเรอะ "รุ่นใหม่" ของธนาธร? ที่ใช้ออกหน้า "เปิดประตูบานแรก" ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ประกาศวันก่อนน่ะ สถุล "ต่ำสัตว์" อย่างนี้ มันจะไหวหรือ?

ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'