กกพ. จับมือ อสมท. เปิดตัว “แสงแรก” สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่เข้าใจคุณค่าพลังงาน


เพิ่มเพื่อน    

กกพ. ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  ผลิต “แสงแรก” สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ จำนวนทั้งหมด 16 ตอน ผ่านเรื่องราวความงดงามธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนรอบแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานที่เป็นเรื่องใกล้ตัว และมีทัศนคติเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง  เริ่มออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น. ทาง MCOT HD ช่อง  30

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ทีผ่านมาณ ตึกอำนวยการ 1 อสมท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (กกพ.)ร่วมกับบริษัท อสมมท.จำกัด (มหาชน)  แนะนำสารคดีท่องเทียวแนวใหม่ชุด “แสงแรก”

 

นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล  รองเลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า  กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550  มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ในด้านกิจการไฟฟ้า  ก๊าซธรรมชาติ และระบบโครงข่ายพลังงาน อีกทั้งยังมีเป้าหมาย ในการสื่อสารและส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น

 

ทั้งนี้ กกพ.ทำการผลิตสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ “แสงแรก”ที่จะชวนผู้ชมร่วมค้นหาประสบการณ์กับการเดินทางชมธรรมชาติอันงดงามที่ซ่อนอยู่ตามแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค รวมถึงชุมชนรายรอบที่ล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หลายคนอาจไม่รู้จักและไม่เคยไป เพื่อให้เห็นว่าเรื่องโรงไฟฟ้าไม่ใช่มีเพียงด้านลบ แต่สามารถพึ่งพาเกื้อกูลกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่มีความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

 

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า จุดเด่นของสารคดีแสงแรกคือ ความเป็นสารคดีสมัยใหม่ มีภาพสวยงาม  ของสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดกำเนิดพลังงานให้กับประเทศไทย เช่น เขื่อน  โรงไฟฟ้า แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ผลผลิตจากการเกษตรมาผลิตพลังงาน โรงไฟฟ้าขยะ ฯลฯ  ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวและบอกต่อ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีการสอดแทรกเรื่องพลังงานได้อย่างน่าสนใจ   ให้ความรู้สึกที่ว่า “สถานที่ที่คิดว่าไม่  เมื่อไปแล้วกลับใช่"  ซึ่งสิ่งแวดล้อมของสถานที่เหล่านี้สร้างความสำคัญและมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนโดยรอบ    โดยนับเป็นครั้งแรกที่กกพ. มอบหมายให้อสมท.เป็นผู้ผลิตรายการ

 

คอนเซ็ปต์คำว่า "แสงแรก"  คือ พลังงาน ซึ่งแสงแรกทุกครั้งคือการได้รับพลังงานและเป็นภารกิจของกกพ. ในการให้ประชาชนคนไทยได้รับแสงแรก อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจมาพร้อมกับความไม่เข้าใจ หรือมีความขัดแย้งในพื้นที่ สารคดีชุดนี้จึงต้องการสื่อสารว่า เรามีความเกี่ยวข้องกับพลังงานตั้งแต่เกิดจนชีวิตดับสูญ กกพ.มีภารกิจการกำกับดูให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีความสุข   สถานที่ต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจไม่มีใครทราบมาก่อนว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างไร

 

ผู้ชมจะได้พบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้ง 4 ภูมิภาค ที่มีความสวยงามและได้ความรู้ 4 ด้านคือ 1.ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพลังงาน  2. สิ่งที่กกพ. ดำเนินการให้ชุมชน 3.ความมั่นใจด้านศักยภาพพลังงานของประเทศไทย 4.ความสุขจากการที่รัฐสนับสนุนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

 

คนนำเรื่องคือ ดาราและพิธีกรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่งดงามมีคุณค่าด้านพลังงาน ประกอบด้วย แสงที่ 1 ตัวแทนวัยรุ่น ปาณิสรา  ปริญญารักษ์ (ตูน) ภายใต้แนวคิด “แสงแรกของวัยรุ่น คือแสงแรกของอนาคต”    แสงที่ 2  ตัวแทนครอบครัวยุคใหม่ ณปภา ตันตระกูล (แพท) และน้องเรซซิ่ง ภายใต้แนวคิด “แสงแรกจากธรรมชาติ คือ พลังงานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว”  แสงที่ 3  เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (เต๋า AF8)ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้พลังธรรมชาติ คือ การเติมเต็มแสงของพลังชีวิต”   แสงที่ 4 ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล (บุ๊คโกะ) ภายใต้แนวคิด “อยากไปมาก เที่ยวแบบชาร์จแบตชีวิตแบบนี้อะ”

 

นายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล หรือ “บุ๊คโกะ” กล่าวว่า  ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เช่น โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานที่สวยงาม มีกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าและปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความสำคัญสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก จึงตั้งใจว่าจะเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแสงแรกของพื้นที่ภาคใต้ในที่ต่างๆ โดยจะติดแฮชแท็กสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอด้วย   

 

นางสาวปาณิสรา  ปริญญารักษ์ หรือ “ตูน” กล่าวว่า  เป็นผู้นำเที่ยวโรงไฟฟ้า 4 จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ช่วยสร้างรายได้ชุมชน เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตและให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า สถานที่ที่ประทับใจคือจังหวัดสุโขทัย  มีการนำชานอ้อยจากโรงงานผลิตน้ำตาลมาผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล และทำปุ๋ยได้ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมาก  รวมทั้งพาไปเที่ยวบ้านนาต้นจั่นโฮมสเตย์ที่สวยงาม ดำเนินการโดยกลุ่มชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างรายได้มากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่น

 

สารคดีแสงแรกเริ่มออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น. ทาง MCOT HD ช่อง  30 มีจำนวนทั้งหมด 16 ตอน


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน