กกพ. จับมือ อสมท. เปิดตัว “แสงแรก” สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่เข้าใจคุณค่าพลังงาน


เพิ่มเพื่อน    

กกพ. ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  ผลิต “แสงแรก” สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ จำนวนทั้งหมด 16 ตอน ผ่านเรื่องราวความงดงามธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนรอบแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานที่เป็นเรื่องใกล้ตัว และมีทัศนคติเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง  เริ่มออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น. ทาง MCOT HD ช่อง  30

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ทีผ่านมาณ ตึกอำนวยการ 1 อสมท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (กกพ.)ร่วมกับบริษัท อสมมท.จำกัด (มหาชน)  แนะนำสารคดีท่องเทียวแนวใหม่ชุด “แสงแรก”

 

นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล  รองเลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า  กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550  มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ในด้านกิจการไฟฟ้า  ก๊าซธรรมชาติ และระบบโครงข่ายพลังงาน อีกทั้งยังมีเป้าหมาย ในการสื่อสารและส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น

 

ทั้งนี้ กกพ.ทำการผลิตสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ “แสงแรก”ที่จะชวนผู้ชมร่วมค้นหาประสบการณ์กับการเดินทางชมธรรมชาติอันงดงามที่ซ่อนอยู่ตามแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค รวมถึงชุมชนรายรอบที่ล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หลายคนอาจไม่รู้จักและไม่เคยไป เพื่อให้เห็นว่าเรื่องโรงไฟฟ้าไม่ใช่มีเพียงด้านลบ แต่สามารถพึ่งพาเกื้อกูลกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่มีความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

 

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า จุดเด่นของสารคดีแสงแรกคือ ความเป็นสารคดีสมัยใหม่ มีภาพสวยงาม  ของสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดกำเนิดพลังงานให้กับประเทศไทย เช่น เขื่อน  โรงไฟฟ้า แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ผลผลิตจากการเกษตรมาผลิตพลังงาน โรงไฟฟ้าขยะ ฯลฯ  ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวและบอกต่อ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีการสอดแทรกเรื่องพลังงานได้อย่างน่าสนใจ   ให้ความรู้สึกที่ว่า “สถานที่ที่คิดว่าไม่  เมื่อไปแล้วกลับใช่"  ซึ่งสิ่งแวดล้อมของสถานที่เหล่านี้สร้างความสำคัญและมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนโดยรอบ    โดยนับเป็นครั้งแรกที่กกพ. มอบหมายให้อสมท.เป็นผู้ผลิตรายการ

 

คอนเซ็ปต์คำว่า "แสงแรก"  คือ พลังงาน ซึ่งแสงแรกทุกครั้งคือการได้รับพลังงานและเป็นภารกิจของกกพ. ในการให้ประชาชนคนไทยได้รับแสงแรก อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจมาพร้อมกับความไม่เข้าใจ หรือมีความขัดแย้งในพื้นที่ สารคดีชุดนี้จึงต้องการสื่อสารว่า เรามีความเกี่ยวข้องกับพลังงานตั้งแต่เกิดจนชีวิตดับสูญ กกพ.มีภารกิจการกำกับดูให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีความสุข   สถานที่ต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจไม่มีใครทราบมาก่อนว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างไร

 

ผู้ชมจะได้พบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้ง 4 ภูมิภาค ที่มีความสวยงามและได้ความรู้ 4 ด้านคือ 1.ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพลังงาน  2. สิ่งที่กกพ. ดำเนินการให้ชุมชน 3.ความมั่นใจด้านศักยภาพพลังงานของประเทศไทย 4.ความสุขจากการที่รัฐสนับสนุนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

 

คนนำเรื่องคือ ดาราและพิธีกรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่งดงามมีคุณค่าด้านพลังงาน ประกอบด้วย แสงที่ 1 ตัวแทนวัยรุ่น ปาณิสรา  ปริญญารักษ์ (ตูน) ภายใต้แนวคิด “แสงแรกของวัยรุ่น คือแสงแรกของอนาคต”    แสงที่ 2  ตัวแทนครอบครัวยุคใหม่ ณปภา ตันตระกูล (แพท) และน้องเรซซิ่ง ภายใต้แนวคิด “แสงแรกจากธรรมชาติ คือ พลังงานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว”  แสงที่ 3  เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (เต๋า AF8)ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้พลังธรรมชาติ คือ การเติมเต็มแสงของพลังชีวิต”   แสงที่ 4 ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล (บุ๊คโกะ) ภายใต้แนวคิด “อยากไปมาก เที่ยวแบบชาร์จแบตชีวิตแบบนี้อะ”

 

นายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล หรือ “บุ๊คโกะ” กล่าวว่า  ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เช่น โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานที่สวยงาม มีกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าและปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความสำคัญสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก จึงตั้งใจว่าจะเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแสงแรกของพื้นที่ภาคใต้ในที่ต่างๆ โดยจะติดแฮชแท็กสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอด้วย   

 

นางสาวปาณิสรา  ปริญญารักษ์ หรือ “ตูน” กล่าวว่า  เป็นผู้นำเที่ยวโรงไฟฟ้า 4 จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ช่วยสร้างรายได้ชุมชน เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตและให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า สถานที่ที่ประทับใจคือจังหวัดสุโขทัย  มีการนำชานอ้อยจากโรงงานผลิตน้ำตาลมาผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล และทำปุ๋ยได้ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมาก  รวมทั้งพาไปเที่ยวบ้านนาต้นจั่นโฮมสเตย์ที่สวยงาม ดำเนินการโดยกลุ่มชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างรายได้มากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่น

 

สารคดีแสงแรกเริ่มออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น. ทาง MCOT HD ช่อง  30 มีจำนวนทั้งหมด 16 ตอน


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'