กกต.คลอดระเบียบอีก5ฉบับรวด!


   

13 มี.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ในหมวดฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการตั้ง (กกต.) ซึ่งลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.รวดเดียว 5 ฉบับรวด ประกอบด้วย 1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2562  3.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2562

4.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ 5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ.2562

ทั้งนี้น่าสังเกตว่าประกาศของ กกต.ทั้ง 5 ฉบับนั้นมีเพียง 3 เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส่วนอีก 2 ฉบับเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กกต.เองเท่านั้น
 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'