กกต.คลอดระเบียบอีก5ฉบับรวด!


   

13 มี.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ในหมวดฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการตั้ง (กกต.) ซึ่งลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.รวดเดียว 5 ฉบับรวด ประกอบด้วย 1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2562  3.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2562

4.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ 5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ.2562

ทั้งนี้น่าสังเกตว่าประกาศของ กกต.ทั้ง 5 ฉบับนั้นมีเพียง 3 เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส่วนอีก 2 ฉบับเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กกต.เองเท่านั้น
 


ฝรั่งตั้ง "รัฐอิสระ" ในน่านน้ำไทย กลายเป็น "ข่าวโลก" ไปแล้วยิ่ง CNN พาดกระบาล วานซืน.........US bitcoin trader and girlfriend could face death penalty over Thai 'seastead'มันรับกัน "เป็นปี่-เป็นขลุ่ย" 

รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'