พระราชทานเครื่องราชฯจิตอาสาช่วย13ชีวิตหมูป่า187ราย


เพิ่มเพื่อน    

21 มี.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้เกิดเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังปิดทางออกในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางออกจากถ้ำหลวงได้ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีบุคคลจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาตลอดจนกาลังทรัพย์ แม้จะรู้ว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากถ้ำหลวงได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีแบบแผนและการประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้ในที่สุดนั้น

รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นผู้กระทำความดีความชอบ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 187 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

ชาวต่างประเทศ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
1.นาวาอากาศตรี ชาลส์ ฮอดจิส (Major Charles Hodges) สัญชาติอเมริกัน
2.นายเครก โจนาทาน แชลเลน (Mr. Craig Jonathan Challen) สัญชาติออสเตรเลีย
3.พลตำรวจตรี เกลน ดังคัน แมกคิวเวน (Commander Glen Duncan McEWEN) สัญชาติออสเตรเลีย
4.นายริชาร์ด เจมส์ ดันบาร์ แฮร์ริส (Dr. Richard James Dunbar Harris) สัญชาติออสเตรเลีย
5.นายจิม วอร์นี (Mr. Jim Warny) สัญชาติเบลเยียม
6.นายเอริก ริชาร์ด บราวน์ (Mr. Erik Richard Brown) สัญชาติแคนาดา
7.นายเคลาส์ รัสมุสเซน (Mr. Claus Rasmussen) สัญชาติเดนมาร์ก
8.นายอีวาน คาราจิช (Mr. Ivan Karadzic) สัญชาติเดนมาร์ก
9.นายมิกโกะ ปาซิ (Mr. Mikko Paasi) สัญชาติฟินแลนด์
และ 10.นายคริสโตเฟอร์ จิวเวลล์ (Mr. Christopher Jewell) สัญชาติอังกฤษ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดที่นี่


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'