กลุ่มเซ็นทรัลโดดซื้อซองประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินรายแรก


เพิ่มเพื่อน    

 

3 มี.ค. 2562 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท.ได้เปิดขายซองคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) แล้วทั้ง 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่รวมอีก 1 สัญญา

“การประมูลดิวตี้ฟรีทั้ง 2 สัญญา เชื่อว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้เข้ามาหมด และล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัล ก็เข้ามาซื้อซองเป็นรายแรกแล้ว และหลังจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) จะประชุมกันเพื่อออกประกาศ กิจการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน และจะทราบว่าโครงการดิวตี้ฟรี จะเข้ากฎหมายพีพีพีหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะเข้าเพราะทอท. ได้ดูข้อกฎหมายต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว” นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า การที่โครงการดิวตี้ฟรีจะเข้าโครงการพีพีพีหรือไม่ ต้องไปดูว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการบริหารทางการบินหรือไม่ เช่น ที่จอดรถมีความจำเป็น เพราะคนที่มาสนามบินต้องมีที่จอดรถ ส่วนธุรกิจดิวตี้ฟรี ที่สนามบินเชียงรายไม่มี แต่เครื่องบินก็ยังขึ้นลงได้ แสดงว่าธุรกิจดิวตี้ฟรีไม่จำเป็น จึงไม่น่าจะเข้าพีพีพี นอกจากนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เคยตีความกรณีแล้วว่า เรื่องดังกล่าวไม่ต้องเข้าโครงการพีพีพี เพราะเป็นเรื่องซื้อมาขายไป ไม่จำเป็นต่อการทำกิจการการท่าอากาศยาน ไม่ได้จำเป็นต่อการขึ้นลงของเครื่องบินและสนามบิน
 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้