คลังดีเดย์ 8 เม.ย. บัตรคนจนใช้แอปฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ซื้อของได้เพิ่มอีกกว่า 2 หมื่นร้านค้า


เพิ่มเพื่อน    

5 เม.ย. 2562 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 เม.ย.2562 จะเป็นวันแรกที่กรมบัญชีกลางจะเปิดให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สามารถใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” กับร้านค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทย ที่ขณะนี้มีแล้วกว่า 2 หมื่นร้านค้า จากเป้าหมายที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง มอบให้ดำเนินการ 1 แสนร้านค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้จ่ายด้วยบัตรคนจนจากเดิมที่ต้องจ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ และ ร้านที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการ (อีดีซี) ซึ่งครบแล้ว 3.7 หมื่นเครื่อง

ทั้งนี้ การใช้แอพลิเคชั่นมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับร้านค้ารายย่อย เช่น ในตลาดสด ร้านแผงลอย โดยผู้ถือบัตรคนจนสามารถโหลดแอปพลิเคชั่น และเชื่อมต่อข้อมูลจากบัตร เพื่อใช้สแกนบาร์โค๊ดกับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยได้ทันที ในลักษณะเดียวกับการโอนเงินพร้อมเพย์ ซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้ผู้ถือบัตรมีทางเลือกในการใช้บัตร และใช้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น มีร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการได้มากขึ้น โดยกรมบัญชีกลางจะขอความร่วมมือคลังจังหวัดทุกแห่ง พาณิชย์จังหวัด และธนาคารกรุงไทย เข้าไปให้ข้อมูลกับร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ

อธิบดีกรมบัญชีกล่าว เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า กรมบัญชีกลางได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 27 หน่วยงาน  31 รางวัล  

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยจะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้คาดว่าจะสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ โดยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายใหม่ โดยวัดจากเม็ดเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายทุกเดือนเฉลี่ย 10%


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน