กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เน้นท่องเที่ยวปลอดภัยพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์


เพิ่มเพื่อน    

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ประชาชนทั้งชาวและชาวต่างชาติได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยและมีความสุข ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีมาตราการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯทุกหน่วย ดำเนินการตามมาตราการดังกล่าว เช่น การจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 155 แห่งทั่วประเทศ การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขาที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและหวังให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข”

                

กรมอุทยานแห่งชาติฯได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 – 16 และสาขา ที่มีหน้าที่ดูแลอุทยานแห่งชาติในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เน้นการดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมไม่ให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนรักษาความสะอาดในบริเวณต่างๆ ทั้งห้องน้ำ/ห้องส้วม และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การจัดเก็บค่าบริการ รวมทั้งการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้มีการกำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่ง ที่ต้องปฎิบัติเพื่อการดูแล อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์กู้ชีพ,กู้ภัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รวมถึงการสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายของแหล่งท่องเที่ยว วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันและการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ การสำรวจ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ เชือก ตลอดจนยานพาหนะต่างๆให้พร้อมใช้งานในเวลาฉุกเฉิน การติดตั้งป้าย/ทุ่น/ธงสี เพื่อการเตือนภัยหรือข้อควรระวัง เช่น เขตห้ามเล่นน้ำ เขตที่ลึกน้ำวน หน้าผาชัน หินลื่น ตลอดจนกำหนดบริเวณการทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อย่างชัดเจน จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และควบคุม ดูแลเข้มงวดทุกกิจกรรม ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงภัย จะต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะประกอบนั้นๆ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเวรยามตรวจตราในพื้นที่บริการการท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง และจัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

         

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า            ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวก่อนการเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เพราะอุทยานแห่งชาติบางแห่งที่ได้รับความนิยมอาจมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกายให้พร้อมในการท่องเที่ยว ขณะที่การจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ที่ nps.dnp.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ยังคงกำหนดแนวทางให้นักท่องเที่ยวร่วมใช้ถุงผ้าเพื่อลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง จะมีบริการให้นักท่องเที่ยว ยืม – คืน ถุงผ้า ให้ด้วย และขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่ หรือสูบในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง      

 


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'