นายกฯจับเข่าคุย'ฮุนเซน'พัฒนาชายแดนเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ


   

22 เม.ย.62- ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ในระหว่างร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้หารือกับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยดีทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเป็น “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง” ร่วมกันอย่างแท้จริง พร้อมยินดีที่จะมีการลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันในวันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และการขนส่งสินค้าระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศมากขึ้น 

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาร่วมกัน ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน และการสร้างความเชื่อมโยงทางราง ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเด็นเขตแดนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยให้เขตแดนเป็นเรื่องเทคนิคและเจรจากันในกรอบและกลไกที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (JBC) 

"สำหรับด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้นำไทยและกัมพูชายังหารือถึงความร่วมมือทางด้านแรงงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกับแรงงานทุกชาติ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยังยืนยันที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนด้วย"