“คลัง” ตั้งทีมศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจละเอียดยิบ ก่อนชงครม.


   

 

23 เมษายน 2562 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นมาตรการอสังหาริมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาแล้ว โดยแนวทางการสนับสนุนจะเป็นมาตรการปรับลดภาษี ซึ่งลักษณะคล้ายกับมาตรการที่ได้เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อต้องการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังชะลอตัวให้กับมาคึกคักยิ่งขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค. ได้ตั้งทีม เพื่อแยกกันศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นรายกลุ่ม ทั้งมาตรการส่งเสริมท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการอสังหาริมทรัพย์ มาตรการสนับสนุนทุนมนุษย์ ซึ่งจะได้ข้อสรุปและเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ใน2 สัปดาห์

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยวันที่ 23 เม.ย.นี้ จะรับฟังข้อเสนอจากสมาคมธนาคารไทย เพื่อนำมาสรุปแนวทางการเปิดรับแสดงความยินยอมส่งข้อมูลภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากเจ้าของบัญชีให้จบเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยภาพรวมเจ้าของบัญชียังจะต้องมาแสดงความยินยอมอยู่ เพียงแต่ว่าจะหาวิธีอย่างไรให้การแสดงความยินยอมได้รับความสะดวกที่สุด

“การเปิดรับแจ้งการยินยอมส่งข้อมูลภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ได้มีข้อยกเว้นให้สำหรับผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บัญชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ไม่ต้องมายื่นส่งข้อมูลดอกเบี้ย เนื่องจากบัญชีกลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นการเก็บดอกเบี้ยเงินฝากอยู่แล้ว” นายปิ่นสาย กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้จะต้องทำเสร็จเสนอ ครม.ให้ได้ใน 2 สัปดาห์และนำออกมาใช้ได้ทันที เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจไตรมาส 1-2 ของปีนี้มีสัญญาณชะลอตัว เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดี และมีความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ จนกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน ทำให้รัฐบาลต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อออกมาตรการด้านการบริโภค การท่องเที่ยว ภาคอสังหาริมทรัพย์ มาช่วยพยุงเศรษฐกิจก่อนที่เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน