เติมด่วน ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สตางค์/ลิตร


   

 พีทีทีโออาร์ และบมจ.บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย. 2562 เวลา 05.00 น. 

23 เม.ย.62- รายงานข่าวจาก บริษัท บมจ.น้ำมัน และการค้าปลีก  หรือ พีทีทีโออาร์ และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น แจ้งว่าได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่    37.56 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 อยู่ที่ 30.15 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (อี20) อยู่ ที่ 27.14 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (อี10)อยู่ที่ 29.88 บาทต่อลิตร  , แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (อี85) อยู่ที่ 21.34บาทต่อลิตร ,และ ดีเซล 28.19 บาทต่อลิตร ,ดีเเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 31.79 บาทต่อลิตร และ ดีเซลบี 20 อยู่ที่  23.19 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก