“หมอธี” ปลื้ม"สถาบันไทยโคเซ็น" เป็นรูปธรรม เริ่ม สจล.แห่งแรก เปิดภาคเรียน 12 พ.ค.


เพิ่มเพื่อน    

29เม.ย.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในความร่วมมือผลิตผู้เรียนระหว่างโคเซ็นของประเทศญี่ปุ่นและไทย โดยในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ตนจะเป็นประธานเปิดสถาบันโคเซ็นที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อย่างเป็นทางการ โดย สจล.ได้รับนักศึกษารุ่นแรกแล้ว จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นเด็กหัวกะทิทั้งหมด นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องมาตรฐานของโคเซ็น พร้อมทั้งอนุมัติมาตรฐานโคเซ็น โดยหากสถาบันใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโคเซ็นจะต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กำหนด เช่น เรื่องจำนวนอาจารย์ต่อผู้เรียน ขนาดของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น ส่วนความร่วมมือโคเซ็นกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นั้น มจธ.แจ้งว่าขอเวลาในการเตรียมความพร้อม 1 ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามทตรฐานของโคเซ็น

“อย่างไรก็ตาม ผมดีใจที่เรื่องนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการผลิตบุคลากรป้อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปี รวมถึงเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการผลิตนักนวัตกร 4.0 ในอนาคตสำหรับนักศึกษาโคเซ็นของ สจล.รุ่นแรก เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องใช้ทุนในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน แต่หากผู้เรียนไม่ใช้ทุนก็จะมีค่าปรับตามสัญญาระหว่างผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักอัยการตรวจสอบสัญญาโครงการอยู่”รมว.ศธ.

ด้านนายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ระบบโคเซ็นเป็นการเรียนที่มีมาตรฐาน และเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนที่สร้างนวัตกร ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนโคเซ็นของ สจล.จะใช้มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นหลักสูตร 5 ปีเน้นการปฏิบัติเข้มและหัวใจหลัก คือ การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสามารถนำโครงการชิ้นนั้นไปแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมได้ด้วย ส่วนอาจารย์ผู้สอนในช่วงแรกโคเซ็นจะส่งอาจารย์จากญี่ปุ่นมาช่วยสอนจากนั้นจะพัฒนาอาจารย์ของไทยให้เข้ามาทดแทนต่อไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"