“สรรพากร”จุกรีดภาษี 6 เดือนอืดโอดเศรษฐกิจ-ส่งออกสะดุดถ่วง


   

 

 “สรรพากร” จุกรีดภาษี 6 เดือน เกินเป้าหมายแค่ 118 ล้านบาท โอดเศรษฐกิจ-ส่งออกสุดุดทำรีดภาษีหืดจับ พร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ หวังดันผลงานจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

7 พ.ค. 2562 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีเดือนมี.ค. 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 2562 ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก เนื่องจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคจับจ่ายลดลง และนักลงทุนชะลอการลงทุน

ทั้งนี้ สัญญาณการเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีสัญญาต่ำกว่าเป้าหมายมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2562 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวมาก และเป็นช่วงของการเลือกตั้ง ทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ

“ได้รายงานสัญญาณการชะลอตัวของการเก็บภาษี จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปีออกมา เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจให้ตกน้อยที่สุด” นายเอกนิติ กล่าว

สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท ภายใต้การขยายตัวการส่งออก 8% และการขยายตัวเศรษฐกิจ 4% ซึ่งคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย ถึงแม้ว่าการส่งออกและเศรษฐกิจจะขยายตัวไม่ได้ตามเป้าหมายก็ตาม โดยในช่วงเดือนแรกๆ ของปีงบประมาณกรมสรรพากรได้เร่งประสิทธิภาพเก็บภาษี ทำให้นอดการจัดเก็บภาษียังเกินเป้าหมายอยู่ รวมถึงในช่วงที่เหลือก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทั้งนี้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรครึ่งปีแรกงบประมาณ 2562 ได้ 8.23 แสนล้านบาท เกินเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.45 หมื่นล้านบาท โดยภาษีบุคคลธรรมดาต่ำกว่าเป้าหมาย 520 ล้านบาท ภาษีนิติบุคคลเกินเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท ภาษีแวตเกินเป้าหมาย 1,200 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ เกินเป้าหมาย 2,300 ล้านบาท และอากรแสตมป์เกินเป้าหมาย 420 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เพิ่มเป้าหมายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สูงขึ้น ดังนั้นการเก็บภาษี 6 เดือนของกรมสรรพากร เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ จะสูงกว่า 118 ล้านบาท เท่านั้น
 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา