เอกชน 44 รายยื่นซองประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย


เพิ่มเพื่อน    

   

8 พ.ค.2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยถึงผลการเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2562 ประมาณรวม 41,000 ตัน ว่า มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ายื่นซองเอกสารคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวรวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพราะข้าวที่นำออกมาเปิดประมูลทั้ง 3 กลุ่ม มีผู้ยื่นแสดงความสนใจเข้าร่วมประมูลครบทุกกลุ่ม
โดยข้าวกลุ่ม 1 เป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 13,000 ตัน มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 17 ราย ข้าวกลุ่ม 2 เป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 15,000 ตัน มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 17 ราย และกลุ่ม 3 เป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 13,000 ตัน มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 10 ราย

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะทำงานรับซองเสนอราคาซื้อ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทุกรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศ โดยหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้

นายอดุลย์กล่าวว่า กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการซื้อข้าวกลุ่ม 1 ในวันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. และข้าวกลุ่ม 2 และ 3 วันที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. หรือทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th โดยผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อได้ในวันเดียวกันกับวันประกาศรายชื่อของข้าวแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน และจะรวบรวมผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ในการรับมอบข้าวกลุ่ม 2 นบข. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยกำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) กำหนดมาตรการและกำกับดูแลให้ผู้ชนะการประมูลนำข้าวที่ซื้อจากสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ได้รับรองตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"