เอกฉันท์! กนง. สั่งคงดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี


   

 

8 พ.ค. 62 - นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.75% ต่อปี โดยประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมิน โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1/2562 มีสัญญาณแผ่วลง และทั้งปีจีพีดีอาจจะขยายตัวต่ำกว่า 3.8% จากการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และวัฎจักรการของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า

ขณะที่ด้านอุปสงค์ภายในประเทศ พบว่า การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ยังได้รับผลกระทบและแรงกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่วนการจ้างงานยังทรงตัว แต่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลงของการจ้างงานในภาคการก่อสร้างและภาคการผลิตเพื่อส่งออก สำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลง แต่จากปัจจัยเสริมเรื่องการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามายังประเทศไทย และการเดินหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ เป็นผลจากความล่าช้าของโครงการลงทุนภาครัฐ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ กนง. จะติดตามความเสี่ยงจากต่างประเทศ จากมาตรการกีดกันทางการค้า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลัก ที่อาจส่งผลมาถึงอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงจะติดตามความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในประเทศ และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ ไปจนถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"