กฟผ. ร่วมกับชุมชน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”


   

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. ตามกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และชุมชนร่วมกันดำเนินการ เพื่อน้อมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. พร้อมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง กฟผ. ร่วมเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เนื้อที่ 1 ไร่ ภายในสวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา กฟผ. และชุมชน ได้ร่วมกันปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตแห่งนี้ ปัจจุบันข้าวได้เจริญงอกงามออกรวงพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยว โดยพันธุ์ข้าวหลักที่ปลูกในแปลงนาสาธิต เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูง เป็นที่นิยมปลูกในภาคกลาง คาดว่าจะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับชุมชนเครือข่ายชีววิถี กฟผ. นำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสีเป็นข้าวสารเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยต่อไป

 นอกจากนี้ ในบริเวณโดยรอบแปลงนาสาธิต ยังจัดให้มีการสาธิตโครงการชีววิถีในด้านต่าง ๆ อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ รวมถึงออกแบบจำลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. แบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่แก้มลิง และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางศาสตร์พระราชา สำหรับน้ำที่ กฟผ. นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ เป็นน้ำที่มาจากบ่อพักน้ำที่ผ่านการใช้งานจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่ผ่านการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

 ทั้งนี้ ภายในงานได้มีพิธีทำขวัญข้าวและการแสดงเพลงเกี่ยวข้าว โดยคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน –อีแซว) ประจำปี 2539 จากนั้นจะมีการสาธิตเกี่ยวข้าวโดย นางศิริรัตน์ สร้อยกล่อม เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี และเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในโครงการชีววิถีของ กฟผ. ตลอดจนนิทรรศการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน และการสาธิตการฝัดข้าว และสีข้าวให้ชมอีกด้วย


"จับพุทธะอิสระ" เป็นที่เข้าใจได้ แต่สังคม "เข้าใจไม่ได้"........ ว่าทำไม "คอมมานโด กองปราบ" จึงต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่เป็นพระ หยาบกระด้างกว่าปฏิบัติต่ออภิมหาโจรด้วยซ้ำ ตามคลิปที่เผยแพร่? ประเด็นนี้ ผมเห็นด้วย!

บันทึกประวัติ "พุทธศาสน์" สึก
กระแสปลุกทำไมจุดไม่ติด?
เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'