ขสมก.สั่งเพิ่มเที่ยววิ่งรถ10%รับเปิดเทอม16 พ.ค.นี้


   

 

14พ.ค.62-นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ขสมก. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

ทั้งนี้ได้จัดเตรียมความพร้อม ดังนี้ ด้านรถโดยสาร เพิ่มจำนวน การเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ และเพิ่มเที่ยววิ่งจำนวน 10% ในเส้นทางที่ผ่านโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในวันธรรมดาหรือคิดเป็น 23,000 เที่ยว/วัน พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของรถโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตรวจเช็คประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการดูแลความสะอาดภายในรถโดยสารทั้งรถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ

ด้านบุคลากร กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสารคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และกำชับหัวหน้างานให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายพนักงาน ขับรถก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดรถสายตรวจ พนักงานนายตรวจของเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ บริเวณหน้าโรงเรียน ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวย ความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการ รวมถึงให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรม ของบุคคลที่ต้องสงสัยบนรถโดยสาร หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้ที่สุดโดยเร็ว


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'