สสว.ผนึกกำลังปั้นสหกรณ์ขึ้นห้างนำร่อง50แห่ง


เพิ่มเพื่อน    

สสว.ดึงสสปน. - ม.เกษตร ปั้นสินค้ากลุ่มสหกรณ์ขึ้นห้าง ออนไลน์ นำท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มรายได้กว่าเท่าตัว ลุยคัดเลือก 50 แห่ง ส่งวิเคราะห์ปัญหาจุดเด่น จุดด้อยหวังเพิ่มรายได้ชุมชน

14 พ.ค. 2562 - นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังเปิดงานสเตป ทู สมาร์ท คอป 4.0 ว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดกิจกรรมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจกลุ่มสหกรณ์ ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะออนไลน์  และขายในช่องทางโมเดิร์นเทรด รวมทั้งการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวชุมชน คาดว่า จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับสหกรณ์กว่า 1 เท่าจากรายได้ปัจจุบัน  

สำหรับรูปแบบดำเนินการ ได้ให้มหาวิทยาลัยเกษตร คัดเลือกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย 50 แห่ง ทั้งภาคธุรกิจการเกษตร ,การผลิต ,การค้า , บริการ มาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะวิเคราะห์ถึงปัญหาของสหกรณ์แต่ละแห่งว่า ยังมีปัญหา อุปสรรค มีจุดเด่น จุดด้อย  เพื่อพิจารณาว่า ต้องเสริมให้ความรู้ตรงจุดใดบ้าง ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสสปน. ให้ความรู้กลุ่มสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อม พัฒนารองรับธุรกิจการจัดงาน จัดประชุม (ไมซ์) ในชุมชนได้ เพื่อเพิ่มรายได้คนในชุมชน

“สสว.ใช้งบประมาณดำเนินโครงการนี้ 6 ล้านบาท แล้วคาดว่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสหกรณ์ได้ 1 เท่า เช่น ของเดิมอาจรายได้เฉลี่ยนสหกรณ์ละ 1 ล้านบาท ของเดิม 50 สหกรณ์ 50 ล้านบาท หลังจากเข้าโครงการอาจเพิ่มรายได้สหกรณ์เป็น 2 ล้านบาท 50 สหกรณ์  รวมกว่า 100 ล้านบาท จะสร้างสหกรณ์ให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคมของคนในชุมชน เช่น เป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตในชุมชน สร้างการเติบโตในอนาคตทั้งชุมชน สินค้าและบริการ”นายสุวรรณชัย กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"