อย. เปิดรับแจ้งครอบครองกัญชา วันเสาร์ที่ 18 พ.ค.นี้ด้วย ย้ำเส้นตาย21 พ.ค. 62  


   

17พ.ค.62-นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชามาแจ้งให้ทันภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ทางสภากาชาดไทยเปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เช่นกัน โดยขอให้แสดงหลักฐานในระบบให้ครบถ้วน ทั้งบัตรประชาชน เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ เอกสารแจ้งการมีกัญชา และภาพกัญชาที่ครอบครองอยู่ ซึ่ง อย. จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แจ้งครอบครองที่แสดงหลักฐานในระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น โดยจะมีการติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง   

ทั้งนี้ จากการรับแจ้งครอบครอง ทั้งที่มาด้วยตนเองและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้แจ้งครอบครองหลายรายมาแจ้งโดยไม่มีกัญชาในครอบครอง แต่มีความประสงค์ต้องการใช้กัญชารักษาโรคในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีการพิจารณาเพื่อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาอยู่ใกล้ภูมิลำเนาของผู้ป่วยต่อไป

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นี้ เวลา 8.30-16.30 น. อย.จะเปิดรับแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์แจ้งครอบครองกัญชาให้ทันตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556 กด 3


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'