พรรคเล็กเทใจหนุน 'บัญญัติ' นั่งประธานสภาผู้แทน


   

18 พ.ค.62 - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่าช่วงสัปดาห์หน้า ในวันที่ 24 พ.ค.นี้จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา หลังจากนั้น วันที่ 25 พ.ค.จะมีการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฏร รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1 และ คนที่ 2 ซึ่งมีความสำคัญมากและตนก็ได้ปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ บางส่วนว่าควรจะเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราฏร เพื่อเป็นเกียรติศักศรีของประเทศไทย ซึ่งมีความเห็นตรงกันแต่ยังไม่เป็นมติพรรค ว่านายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีประสบการณ์ทำงานในสภาผู้แทนราษฏร และ ฝ่ายบริหาร มาอย่างยาวนาน ไม่เคยมีประวัติพัวพันการทุจริตประพฤติมิชอบเลย มีความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด มีความเป็นกลาง มีความอาวุโสทางการเมืองสูง ซึ่งแตกต่างจาก แคตดิเดท ประธานสภาผู้แทนราษฏร จากพรรคการเมืองอื่นบางคนซึ่งจะมีเรื่องพัวพันมัวหมอง หรือยังแก้ข้อครหาไม่ได้

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ปัจจุบันถ้าพรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฏร นั้นมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นประธานควบคุมการทำงานในของสภาผู้แทนราษฏร ที่มีทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล จะต้องพบเกมส์การเมืองที่อาจจะมีความไม่เรียบร้อย หรือไม่สงบ ผู้ที่เป็นประธานจะต้องมีความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย มีความอดทนสูง ซึ่งส่วนตัวก็ได้เห็นการทำงานของ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน มาตั้งแต่ตนยังเด็กจนถึงปัจจุบันร่วม 20 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีที่น่าเป็นแบบอย่างคนหนึ่ง.
 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'