บ.จีนจ่อซิว3สัญญาสร้างด่วนพระรามสามฯ


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ค.2562 นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กทพ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร(กม.) สัญญาที่ 1-4 ว่า ขั้นตอนหลังจากเปิดซองราคาแล้ว ทางคณะกรรมการฯจะนำรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่การพิจารณาคุณสมบัติ ซองด้านเทคนิค และราคาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร กทพ.ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นี้ หากไม่มีปัญหาอะไรก็จะสามารถประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอย่างเป็นทางการได้

ทั้งนี้จากการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าวพบว่ามีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางทุกสัญญา แต่ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดงานในแต่ละด้านของผู้ที่เสนอราคาเพื่อปรับให้เป็นไปตามราคาที่เสนอมาด้วย โดยราคากลางของทั้งโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาได้มีการระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์เพื่อดำเนินแล้ว 4 หมื่นล้านบาท

"กทพ.จะเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว ก็จะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป เนื่องจากได้มีการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างไว้ให้กับทุกสัญญาแล้ว โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 36 เดือนจึงจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้"นายนนทจิตต์กล่าว

นายนนทจิตต์กล่าวว่า สำหรับสัญญาที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องของระบบอาณัติสัญญาณ ค่าผ่านทางต่างๆได้เปิดประกวดราคาควบคู่กันไปด้วย โดยมีผู้ยื่นซองประกวดราคารายเดียว จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดต่างๆว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในเงื่อนไขการประกวดราคา(ทีโออาร์)หรือไม่ แต่ถึงแม้จะล่าช้าไปบ้างก็ไม่มีปัญหา เพราะงานโยธายังไม่เริ่มก่อสร้างเลย

"ตามเงื่อนไขการประกวดราคาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีผู้ยื่นซองกี่ราย ดังนั้นถึงแม้จะมีรายเดียวแต่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็สามารถเปิดซองราคาได้ ซึ่งราคาที่เสนอก็จะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าราคากลางที่กำหนดไว้"นายนนทจิตต์กล่าว
สำหรับสัญญาที่ 1 ระยะทาง 6.4 กม. ราคากลาง 6,980 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา 5 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,645,698,999.48 บาท 2.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียนริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,912,776,293.68 บาท 3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,271,226,343.00 บาท 4.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 5,929 ล้านบาท และ 5.กิจการร่วมค้า CNA (Chaina state + เนาวรัตน์ + เอ.เอส แอสโซซิเอท) เสนอราคา 5,897,215,377.35 บาท

สัญญาที่ 2 ระยะทาง 5.3 กม. ราคากลาง 7,242 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา 5 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,890,509,057.24 บาท 2.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียนริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 7,023,785,172.22 บาท 3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,486,878,562 บาท 4.กิจการร่วมค้าซีทีบี เสนอราคา 6,440,001,181.87 บาท และ 5.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,515 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 ระยะทาง 5 กม. ราคากลาง 6,991 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา ราย 5 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,642,903,524.68 บาท 2.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียนริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,955,448,025.25 บาท 3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,284,997,047.05 บาท 4.กิจการร่วมค้าไชน่าเรลเวย์-ชีวิล-บุญชัย เสนอราคา 6,098 ล้านบาท และ 5.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,359 ล้านบาท

สัญญาที่ 4 ระยะทาง 2 กม. ราคากลาง 7,944 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา 3 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 6,636,192,131.80 บาท 2.กิจการร่วมค้าเอสเอ็มซีซี-ไอทีดี เสนอราคา 7,371,442,014.68 บาท และ3.กิจการร่วมค้าซีเอสพี(CSP JOIN VENTURE) เสนอราคา 7,108,960,000 บาท


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.