โปรดเกล้าฯพระนามาภิไธย‘ส.ท.’พระราชินี


   

 โปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธยย่อ "ส.ท." สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยิ่งใหญ่มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วธ.พิมพ์ภาพประวัติศาสตร์การแสดง 7 แบบแจกผู้เข้าชม ปีติอาหารพระราชทาน                          

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย  ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เชิญไปเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี
          ที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) เวลา 19.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจำนวนมาก สวมเสื้อเหลืองทยอยเข้าร่วมงานมหรสพสมโภชฯ โดยประชาชนทยอยผ่านจุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา ตั้งแต่ 16.00 น. 
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็นมีฝนตกอย่างหนักเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง แต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเฝ้ารอชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เมื่อฝนหยุดตกมีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดน้ำฝนที่นองพื้นเวทีกลางท้องสนามหลวงทันที
         การแสดงในพิธีเปิดเริ่มด้วยรำถวายพระพร“อาศิรวาททวยราษฎร์ น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน”  มีผู้แสดงรำถวายพระพร 44 คู่ 84 คน ต่อด้วยรำโคม ซึ่งเป็นการละเล่นในพระราชพิธี 130 คนถือโคมบัวออกมาร่ายรำและแปรแถวเป็นรูปมังกร ต่อด้วยการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร” จำนวน 3 ตอน เป็นผู้แสดงจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 850 คน โดยใช้ผู้แสดงจำนวน 1,064 คน มีความอลังการและเป็นที่น่าจดจำ 
         นายวิษณุกล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดมหรสพสมโภชฯอย่างงดงามและสมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยส่วนกลางจัดงานมหรสพสมโภชฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง รูปแบบการจัดงานได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดเป็นแนวทางจัดงาน โดยนำเสนอศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ทั้งเชิงอนุรักษ์และร่วมสมัย อีกทั้งมีคณะนักแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาร่วมแสดงด้วย ซึ่งศิลปินนักแสดงทุกคนล้วนมีความรู้สึกปีติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหรสพสมโภชฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    สำหรับการจัดมหรสพสมโภชฯ ในส่วนกลางตลอด 7 วัน ได้แบ่งออกเป็น 2 เวที ได้แก่ เวทีกลาง แสดงตั้งแต่ 18.30-21.30 น. มีการแสดงที่น่าสนใจได้แก่ วันที่ 23 พ.ค. มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด “ทศมราชัน ขวัญหล้า” บรรเลงดนตรีสากล, วันที่ 24 พ.ค. มหกรรม “ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน”, วันที่ 25 พ.ค. มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์บรรเลงดนตรีไทย, วันที่ 26 พ.ค. ละครเพลง “ในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” รับบทโดยนก-สินจัย เปล่งพานิช, โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, เบลลา-ราณี แคมเปน และเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลง กำกับการแสดงโดยสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ 
    วันที่ 27 พ.ค. มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซียเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน และ “นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์” และวันที่ 28 พ.ค. จัดขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคล และการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปวงประชาน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะด้วยภักดี” รวมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 น. ทุกวัน
    ส่วนเวทีย่อย 2 เวที ได้แก่ 1.เวทีฝั่งศาลฎีกา แสดงตั้งแต่ 17.30-18.30 น. มีการแสดง อาทิ วันที่ 22 พ.ค. หุ่นละครเล็กโจหลุยส์, วันที่ 23 พ.ค. หนังใหญ่วัดขนอน, วันที่ 24 พ.ค. หุ่นพื้นบ้านร่วมสมัยและหุ่นกระบอกคณะบ้านตุ๊กตุ่น, วันที่ 25 พ.ค. หนังตะลุงประโมทัย (ภาคอีสาน) และหุ่นหลวงคณะไก่แก้ว, วันที่ 26 พ.ค. หนังใหญ่วัดบ้านดอนหุ่นสายเสมา, วันที่ 27 พ.ค. หนังตะลุงภาคใต้หุ่นกระบอกคุณรัตน์ และวันที่ 28 พ.ค. หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และเวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงตั้งแต่เวลา 17.30-18.30 น. มีการแสดงดังนี้ วันที่ 23 พ.ค. กระตั้วแทงเสือและโขนสด, วันที่ 24 พ.ค. ละครชาตรี, วันที่ 25 พ.ค. นาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์, วันที่ 26 พ.ค. ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย, วันที่ 27 พ.ค. โขนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โขนมูลนิธิคึกฤทธิ์ และโขนโรงเรียนอำนวยวิทย์ และวันที่ 28 พ.ค. มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัดเพลงฉ่อยอีแซว และเพลงทรงเครื่อง
          “ประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ จะได้รับแจกภาพประวัติศาสตร์การแสดงมหรสพสมโภชฯ ทั้ง 7 วัน มีจำนวน 7 แบบ โดยแจกวันละ 1 แบบ ภาพที่ 1 การแสดงรำถวายพระพรชุดอาศิรวาททวยราษฎร์ น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน ประกอบด้วย รำกิ่งไม้เงินทองและรำโคม, ภาพที่ 2 การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ มหรสพที่มีมาแต่อดีตกาล, ภาพที่ 3 การแสดงหุ่นละครเล็กมหรสพดั้งเดิม, ภาพที่ 4 การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ภาพที่ 5 การแสดงละครเวทีชุดในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดีมหรสพในยุคปัจจุบัน, ภาพที่ 6 การแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า และภาพที่ 7 การแสดงริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากพสกนิกรไทย 4 ภูมิภาค เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” รองนายกฯ ระบุ
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เต็นท์อาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ในท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำของว่างและน้ำดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายแก่ประชาชนตลอดช่วงงานมหรสพสมโภชฯ ด้วย
    ทางด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ ตามตารางการแสดง และสถานที่ที่แต่ละจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ไว้ ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
    พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีข้อสั่งการกำชับไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด ต่อเนื่องทั้ง 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ค.นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความสุขของพี่น้องประชาชน.


 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต