อบจ.จันทบุรี เตรียมชุบชีวิต 'เรือรบหลวงโพธิ์สามต้น' ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์


   

 

23 พ.ค.62 - นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืออู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อดูจุดที่จะนำเรือโพธิ์สามต้น เรือรบหลวงลำประวัติศาสตร์มาจอดเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซม และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี

จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามี 3 จุดให้เลือกคือ จุดที่ 1 บริเวณเกาะกลางห่างจากฝั่งประมาณ 200-300 เมตร จุดที่ 2 บริเวณริมฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจุดที่ 3 บริเวณใกล้สะพานจุดชมวิว ซึ่งทั้ง 3 จุดนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดประชาพิจารณ์ระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จันทบุรี กรมเจ้าท่าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ในเบื้องต้น อบจ.จันทบุรี ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาโครงสร้างของเรือและความคุ้มค่าในการบูรณะซ่อมแซมเรือในครั้งนี้ด้วยเพราะงบประมาณที่ใช้สูงมาก

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี กล่าวว่า เรือรบหลวงลำนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับภารกิจการถ่ายโอนจากกองทัพเรือ และได้ตั้งบริเวณบ้านเสม็ดงามประมาณ 5-6 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นติดขัดเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งทางอบจ.จันทบุรี ได้รับการประสานจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือให้นำเรือนี้มาดูแล ในวันนี้จึงได้มาดูพื้นที่เพื่อกู้เรือขึ้นมาจอดและหาจุดที่เหมาะสมเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมเรือโพธิ์สามต้นนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ เรือรบหลวงอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะลำเรือและใต้ท้องเรือถูกสนิม กัดกินจนผุกร่อน นอกจากนี้ ตัวเรือยังประสบปัญหาอยู่ในสภาพนั่งแท่นจมอยู่กับพื้นทราย เนื่องจากมีรอยรั่วหลายจุด 


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน