สรรหาเลขา สกสค.ระอุ "อรรถพล"จ่อฟ้องศาลปกครอง "การูณ" แต่งตั้งมิชอบ


เพิ่มเพื่อน    

 

     29 พ.ค.62-นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตนได้ไปยื่นทำหนังสือด่วนที่สุดถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการ สกสค.ที่ 2/2562 และ ที่ 3/2562 ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ สกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เนื่องจากตนซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ด้วยเห็นว่ากระบวนการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความโปร่งใส 

     นายอรรถพล กล่าวต่อว่า  เหตุผลที่ควรให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมและการออกคำสั่งคณะกรรมการ สกสค.ที่ 2/2562 และที่ 3/2562 ที่แต่งตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาฯ สกสค.และนายอดุลย์ บุสสา ดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การค้าของ สกสค. มีหลายประการทั้งเรื่องที่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.เป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค. เพื่อพิจารณาการสรรหาเลขาฯ สกสค.ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงของสำนักงาน สกสค.ในฐานะเลขานุการของที่ประชุมโดยตำแหน่ง  ขณะเดียวกันนายการุณยังแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าได้รับมอบหมายจาก นายสมคิดให้ตัวเองมาประชุมในฐานะ รมว.ศธ. ทั้งยังมอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. ประชุมแทนตัวเองในฐานะปลัด ศธ.ถือเป็นการดำเนินการที่ขัดกับมาตรา 66 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 แม้ที่ประชุมจะมีการทักท้วงแต่นายการุณก็ไม่ยอมรับฟัง และดำเนินการประชุมต่อจนเสร็จสิ้น ที่สำคัญนายการุณ ยังได้ใช้สิทธิการลงคะแนนที่ซ้ำซ้อนถึง 3 ครั้ง 

          นายอรรถพล กล่าวอีกว่า หลังการประชุมคณะกรรมการ สกสค. นายการุณได้เร่งรัดให้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งดังเลขาธิการ สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค. เร็วผิดปกติทั้งที่ยังไม่ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ สกสค. เพื่อประกาศผลการสรรหาการรายงานตัว การตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการแต่งตั้ง ที่สำคัญสำนักงาน ปลัด ศธ.ยังจัดทำคำสั่งแต่งตั้งด้วยตัวเองแทนที่จะให้สำนักทรัพยากรบุคคล สกสค.ที่มีหน้าที่โดยตรงดำเนินการ ทั้งยังได้พยายามกดดันข่มขู่ตนและเจ้าหน้าที่ให้ออกเลขคำสั่งแต่งตั้ง แม้ตนได้พยายามทักท้วงว่า คำสั่งดังกล่าวทำโดยมิชอบเนื่องจากนายการุณ ลงนามในคำสั่งในฐานะปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. ซึ่งตนได้ขอดูหนังสือมอบอำนาจเพื่อเป็นหลักฐานแต่นายการุณยืนยันว่าภายในวันที่ 29 พฤษภาคมจะนำหนังสือมอบอำนาจจาก นายสมคิดมาให้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือมอบอำนาจส่งมาให้ตนแต่อย่างใด 

         นายอรรถพล แจกแจงอีกว่า ยิ่งไปกว่านั้นคำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ สกสค.ที่ 2/2562 ถือได้ว่าขัดกับประกาศ ศธ.ข้อ 5 ที่กำหนดให้ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสค.ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องลาออกจากราชการก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง แต่ข้อเท็จจริงนายณรงค์ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ.ไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด ที่สำคัญที่ผ่านมาตนได้รับคำสั่งจาก รมว.ศธ.ให้ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.และจนถึงปัจจุบัน รมว.ศธ.ก็ยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่นายการุณกับลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายณรงค์ มาเป็นเลขาธิการ สกสค.อีก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความสับสนในการปฎิบัติงาน ดังนั้นตนมจึงไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉินและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 และคำสั่งคณะกรรมการสกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พ.ค.62 ต่อไป

     "ขณะนี้ ผมยังได้รวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องคดีอาญาทุจริตกับผู้ที่มีความเห็นเป็นปฏิปัก และทำการมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังถอดเทปเพื่อดูว่ามีบุคคลใดบ้างเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฏหมายในครั้งนี้ คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ตนจะดำเนินการทางกฏหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีให้ถึงที่สุด"


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน