'สมคิด'ยับยั้งคำสั่งตั้งเลขาธิการ สกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ ส่งกฤษฎีกาตีความสรรหา


   

     

     

     วันที่ 30 พ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. และเจ้าหน้าที่นิติกร ว่า เช้าวันนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เชิญหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกใน 3 ตำแหน่งดังกล่าว แต่ตนติดราชการที่จังหวัดนครพนมจึงมอบหมายให้นายประเสริฐ เข้าร่วมหารือแทน ดังนั้น ตนจึงขอมอบให้นายประเสริฐ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
    ด้านนายประเสริฐ กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดให้รองนายกฯ ได้รับทราบ เพราะตนเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ด้วย ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนในประเด็นที่ปลัด ศธ. ลงคะแนน 3 ครั้ง โดยตนได้ชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจผิด ความเป็นจริง คือ ปลัด ศธ. ได้ลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทน รมว.ศธ. และเข้าประชุมในฐานะ รมว.ศธ. สำหรับตำแหน่งปลัด ศธ.ซึ่งเป็นกรรมการ นายการุณได้มอบหมายให้ตนเข้าแทน ซึ่งการลงคะแนนในการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ ตนลง 1 คะแนน ในฐานะปลัด ศธ. นายการุณ ลง 1 คะแนน ในฐานะ รมว.ศธ. และยังเป็นประธานที่ประชุมด้วย ทั้งนี้ เมื่อปรากฎว่า ผลคะแนนโหวตมีคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนนต่อ 4 คะแนน ตามระเบียบเมื่อปรากฎว่า ผลลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ประธานก็ได้ชี้ขาดชัดเจน ก็เป็นมติ 5 คะแนนต่อ 4 คะแนน ซึ่งนายสมคิดก็เข้าใจในประเด็นนี้ แต่เมื่อมีการร้องเรียนนายสมคิดจึงได้มีคำสั่งยับยั้งชะลอการดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหา และสั่งการให้หาข้อยุติในประเด็นที่ถูกร้องเรียนให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
    นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า จากการที่ตนได้หารือร่วมกับนายการุณในกรณีดังกล่าว และมีข้อสรุปว่า จะยังไม่ให้ทำสัญญาจ้างทั้งในตำแหน่งเลขาฯ สกสค.และตำแหน่งผอ.องค์การค้าของ สกสค. พร้อมทั้งจะรายงานขั้นตอนการสรรหาไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือในกรณีที่เกิดขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นอย่างไรก็จะดำเนินการตามนั้น อีกทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.อยู่ก็สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ สำหรับกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ แต่เราก็มีหน้าที่ในการแก้ข้อกล่าวหาในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะตนเองในฐานะรองปลัด ศธ.ที่ดูแลงานบริหารบุคคล มั่นใจว่าขั้นตอนทุกอย่างดำเนินการมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการสรรหาตำแหน่งเลขาฯ คุรุสภา คงต้องให้เป็นการตัดสินใจของ รมว.ศธ.ชุดใหม่ เนื่องจากตำแหน่ง เลขาฯ สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.ยังหาข้อยุติไม่ได้ เราคงจะไม่สรรหาตำแหน่ง เลขาฯ คุรุสภาต่อ
     เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายการุณว่า เหตุใดจึงใช้อำนาจประธานที่ประชุมในการตัดสินเลือก นายณรงค์ แผ้วพลสง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ สกสค. นายการุณ กล่าวว่า ตนมองว่าผู้ที่ผ่านการสรรหาทั้ง 2 คนมีความเหมาะสมทั้งคู่ แต่นายณรงค์ เคยผ่านงานการศึกษาใหญ่ๆ มา และพลังครูต่างๆ ในพื้นที่ก็มีเยอะ รวมถึงมีการประสานงานได้อย่างดี และนายอรรถพล ตรึกตรอง ก็มีความสามารถเช่นกัน แต่สุดท้ายตนได้ตัดสินใจอยู่นานพอสมควรถึงจะเลือก นายณรงค์ ไม่ได้มีการเล่นพรรคพวกแน่นอน


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์