'สมคิด'ยับยั้งคำสั่งตั้งเลขาธิการ สกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ ส่งกฤษฎีกาตีความสรรหา


เพิ่มเพื่อน    

     

     

     วันที่ 30 พ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. และเจ้าหน้าที่นิติกร ว่า เช้าวันนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เชิญหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกใน 3 ตำแหน่งดังกล่าว แต่ตนติดราชการที่จังหวัดนครพนมจึงมอบหมายให้นายประเสริฐ เข้าร่วมหารือแทน ดังนั้น ตนจึงขอมอบให้นายประเสริฐ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
    ด้านนายประเสริฐ กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดให้รองนายกฯ ได้รับทราบ เพราะตนเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ด้วย ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนในประเด็นที่ปลัด ศธ. ลงคะแนน 3 ครั้ง โดยตนได้ชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจผิด ความเป็นจริง คือ ปลัด ศธ. ได้ลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทน รมว.ศธ. และเข้าประชุมในฐานะ รมว.ศธ. สำหรับตำแหน่งปลัด ศธ.ซึ่งเป็นกรรมการ นายการุณได้มอบหมายให้ตนเข้าแทน ซึ่งการลงคะแนนในการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ ตนลง 1 คะแนน ในฐานะปลัด ศธ. นายการุณ ลง 1 คะแนน ในฐานะ รมว.ศธ. และยังเป็นประธานที่ประชุมด้วย ทั้งนี้ เมื่อปรากฎว่า ผลคะแนนโหวตมีคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนนต่อ 4 คะแนน ตามระเบียบเมื่อปรากฎว่า ผลลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ประธานก็ได้ชี้ขาดชัดเจน ก็เป็นมติ 5 คะแนนต่อ 4 คะแนน ซึ่งนายสมคิดก็เข้าใจในประเด็นนี้ แต่เมื่อมีการร้องเรียนนายสมคิดจึงได้มีคำสั่งยับยั้งชะลอการดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหา และสั่งการให้หาข้อยุติในประเด็นที่ถูกร้องเรียนให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
    นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า จากการที่ตนได้หารือร่วมกับนายการุณในกรณีดังกล่าว และมีข้อสรุปว่า จะยังไม่ให้ทำสัญญาจ้างทั้งในตำแหน่งเลขาฯ สกสค.และตำแหน่งผอ.องค์การค้าของ สกสค. พร้อมทั้งจะรายงานขั้นตอนการสรรหาไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือในกรณีที่เกิดขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นอย่างไรก็จะดำเนินการตามนั้น อีกทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.อยู่ก็สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ สำหรับกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ แต่เราก็มีหน้าที่ในการแก้ข้อกล่าวหาในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะตนเองในฐานะรองปลัด ศธ.ที่ดูแลงานบริหารบุคคล มั่นใจว่าขั้นตอนทุกอย่างดำเนินการมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการสรรหาตำแหน่งเลขาฯ คุรุสภา คงต้องให้เป็นการตัดสินใจของ รมว.ศธ.ชุดใหม่ เนื่องจากตำแหน่ง เลขาฯ สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.ยังหาข้อยุติไม่ได้ เราคงจะไม่สรรหาตำแหน่ง เลขาฯ คุรุสภาต่อ
     เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายการุณว่า เหตุใดจึงใช้อำนาจประธานที่ประชุมในการตัดสินเลือก นายณรงค์ แผ้วพลสง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ สกสค. นายการุณ กล่าวว่า ตนมองว่าผู้ที่ผ่านการสรรหาทั้ง 2 คนมีความเหมาะสมทั้งคู่ แต่นายณรงค์ เคยผ่านงานการศึกษาใหญ่ๆ มา และพลังครูต่างๆ ในพื้นที่ก็มีเยอะ รวมถึงมีการประสานงานได้อย่างดี และนายอรรถพล ตรึกตรอง ก็มีความสามารถเช่นกัน แต่สุดท้ายตนได้ตัดสินใจอยู่นานพอสมควรถึงจะเลือก นายณรงค์ ไม่ได้มีการเล่นพรรคพวกแน่นอน


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'