ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเลข'เงินสำรองระหว่างประเทศ'ล่าสุด!


เพิ่มเพื่อน    

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝบช. ๒/๒๕๖๒เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามมาตรา ๕๘   แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  2485  และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ  ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ  และฐานะล่วงหน้าสุทธิ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน  นั้น  ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน ตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศ ๗,๖๗๘,๒๗๔.๓๗ ล้านบาท


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11