“amazing ไทยเท่ @ ชัยภูมิ” ยลทะเลหมอกหยอกดอกกระเจียว


เพิ่มเพื่อน    

 ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ดอกไม้นานาพันธุ์ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของเมืองไทยเริ่มผลิดอกสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุ่งดอกกระเจียว บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงดงาม

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กำหนดจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน” จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

                ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา   กล่าวต่อว่า ช่วงฤดูฝนนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวหลากสีที่เบ่งบานเต็มทุ่งทั้งสองจุด คือที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ระยะทางห่างกันประมาณ 60 กิโลเมตร

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนั่งรถรางชมทุ่งดอกกระเจียว, ชมผาสุดแผ่นดินสวนหินงาม และป่าหินล้านปี รวมทั้งมีการแสดงและการจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ ต้นกระเจียวประดิษฐ์ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมือง ผลไม้ต่างๆ และมีการจัดตลาดชุมชนคนญัฮกุร ทุกวันศุกร์และเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กล่าวต่อว่า จังหวัดชัยภูมิยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สวยงามให้เดินทางไปสัมผัสต่อเนื่อง เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองใหญ่ (ซับสะเลเต) อำเภอเทพสถิต เป็นหมู่บ้านอากาศดีตลอดปี เย็นสบาย อุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาตลอดทั้งวัน, สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแลอันเป็นที่นับถือของชาวเมืองชัยภูมิ, ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนคำมุ, น้ำตกตาดโตน, มอหินขาว, ผาหัวนาค, เขื่อนลำปะทาว, พระธาตุชัยภูมิ

ยังมีเส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเมืองฯ - อำเภอหนองบัวแดง - อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เช่น ชมน้ำตกผาเอียง - วัดผาเกิ้ง - ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง - ล่องเรือชมสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอภูเขียว-อำเภอคอนสาร มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่ ไหว้พระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว-ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านฝายดินสอ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร -พระพุทธรูป 700 ปีวัดเจดีย์ - สะพานไม้หมาก - น้ำผุดทับลาว - ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นต้น

น้ำตกตาดโตน

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กล่าวต่อว่า จังหวัดชัยภูมิอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีอุทยานแห่งชาติถึง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, อุทยานแห่งชาติไทรทอง, อุทยานแห่งชาติตาดโตน, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตลอดจนมีการรักษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดี 

"นี่คือกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น ที่ชาวชัยภูมิพร้อมให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพและด้วยความเต็มใจ ขอยืนยันว่าเมื่อมาเยือนเมืองนี้แล้วจะไม่ผิดหวังเพราะมีความสวยงามทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง ที่สำคัญยังเป็นการกระจายรายได้จากคนเมืองให้ไปถึงมือชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย”

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1376, ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0-4421-3666, อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 0-4405-6141-2 และอุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 08-9282-3437

                                                                                                สรณะ รายงาน

/-/-/-/-

 

แกลลอรี่