ไม่ขำ!'ดร.พิชาย'วิพากษ์ยับ'ธรรมาภิบาลของชนเผ่าหนึ่ง'


   

12 มิ.ย.62 - รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรื่องขำ ๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของชนเผ่าหนึ่ง

1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบของเผ่า (คสผ.)เป็นคนตั้งกรรมการสรรหา สมาชิกสภาเผ่า (สผ)

2. เอาพวกพ้องน้องพี่ คนใกล้ชิดเป็นกรรมการสรรหา สผ.

3. กรรมการสรรหาผลัดกันเสนอชื่อกรรมการด้วยกันเอง และญาติมิตรของกรรมการคนอื่นให้อยู่ในบัญชี ผู้สมควรเป็น สผ.

4 คณะกรรมรักษาความสงบของชนเผ่า เลือกตัวเอง เครือญาติ และพวกพ้องเป็น สผ.

5. สผ. เลือกหัวหน้า คสผ. เป็น นายกแห่งชนเผ่า

จะมีประเทศใดที่ทำเหมือนชนเผ่านี้บ้างหนอ.


ไม่รู้ใครพูด.......ฟังแล้ว เลือด "ชาตินิยม" ขึ้นหน้า อยากเถียง..แต่เถียงไม่ออก คือที่เขาพูดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสีย "อย่างเดียว"........มีคนไทยประเภท "อาศัยแผ่นดินเกิด" มากไปหน่อย!

จุดตายของ 'ธนาธร'
กเฬวรากลี้ภัยใจคด
ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'